بواسیر خارجی: ۵ روش درمان بواسیر بیرونی + علائم و پیشگیری

بواسیر بیرونی بواسیری است که رگ‌های خونی خارجی مقعد را درگیر می‌کند. این بواسیر موجب خونریزی،…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);