تعبیر خواب سوء استفاده : انواع سوء استفاده جنسی و غیرجنسی

تعبیر خواب سوء استفاده و سوءاستفاده گر ناشناخته و شناخته شده و خشونت خانگی و تعبیر کسی به شما زور می‌گوید و کسی روی شما تف کرد و سوء استفاده با اسلحه.

خواب سوءاستفاده نشان دهنده این است که به احساس تندرستی شما تجاوز شده و باورهای شما در زندگی زیر سوال رفته است. این خواب نشان میدهد که اطرافیان نیازمند کمک از سوی شما خواهند بود.

تعبیر خواب سوء استفاده به صورت کامل

خواب ها دارای تعبیر بوده و میتوانند به نوعی آزار دهنده باشند. همچنین، زیگموند فروید باور داشت که رویاها «روش مغز برای از بین بردن اطلاعاتی است که در طول روز دریافت کرده است.» باید به یاد داشته باشید که رویاها کاملا تصادفی به نظر میرسند. بنابراین، دیدن خواب سوءاستفاده میتواند کابوسی قوی بوده و ممکن است بر اثر یک خبر یا حتی چیزی مانند یک جر و بحث در برنامه تلویزیونی ایجاد شده باشد. تنها راه برخورد با خواب ها این است که عواملی که میتوانند روی ترس ها، خلق و رفتار عمومی شما تاثیر بگذارند را درک کنید.

تعبیر خواب سوءاستفاده از کودک

خود روانشناختی ما گاها در خواب هایمان ظاهر میشود، به ویژه در شکل دلبستگی. دیدن خواب سوءاستفاده از کودک میتواند با ترس های ما و احساس ناامنی در بیداری مرتبط باشد. بر اساس مدل تبادلی سیچتی و لینچ (۱۹۹۳) وقتی سنمان بالا میرود دارای ویژگی های والدینی میشویم و تغییرات محیطی ما (مثل تغییر در منزل و حمایت هایی که دریافت میکنیم) میتواند باعث ایجاد چنین خواب هایی شود. اگر به تازگی عصبانیت، موافقت، یا دفاع را تجربه کرده اید، این امور میتوانند در خواب شما ظاهر شوند. تحریک احساسات در روز میتوانند تجربیات کودکی را بیدار کنند.

اگر فرزند خود را در خواب دیدید که مورد سوء استفاده قرار گرفته

طبیعی است که با نگرانی و اضطراب از خواب بیدار شویم. به عنوان والدین میخواهیم فرزندانمان امنیت داشته باشند، و از آن ها مراقبت میکنیم. این خواب میتواند تنها نشان دهنده این باشد که میخواهید امنیت، محافظت و مراقبت بیشتری برای فرزندانتان فراهم کنید. این خواب اغلب با اضطراب و این امر که میخواهیم از فرزندمان مراقبت و محافظت کنیم ارتباط دارد. هر رویا رازی دارد (گاهی اوقات نمیتوان خواب را توضیح داد) و ذهن ناهشیار ما میخواهد ترس هایمان را به زندگی واقعی منتقل کند.

تعبیر خواب سوء استفاده

چرا چنین خوابی دیدید؟

در واقع اگر در گذشته در محیطی خشن بوده یا مورد بی توجهی قرار گرفته باشید این خواب میتواند روش تنظیم اضطراب درونی شما باشد. ما همیشه میخواهیم بقای خود را به حداکثر برسانیم و سیستم رویا میتواند از این رویکرد پشتیبانی کند. همانطور که گفتم وظیفه والدین محافظت از فرزندان و دادن احساس امنیت به آن هاست، هر چه فرزند ما امنیت بیشتری داشته باشد احساس بهتری را تجربه خواهد کرد.

اگر در کودکی با شما بدرفتاری شده باشد

آرزوی شما این خواهد بود که در بزرگسالی از چنین چیزی رنج نخواهید برد (شما و خانوادتان). اما در این بین چیزهایی ممکن است باعث ایجاد چنین خواب هایی شوند، مثلا فقدان حمایت در زندگی واقعی.

تعبیر خواب سوءاستفاده جنسی

اگر در خواب از نظر جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفتید این امر میتواند با وابستگی شما به والدینتان ارتباط داشته باشد. گاهی اوقات این خواب به این معناست که باید با دردی کنار بیاییم (که در رویاهای ما نهفته است) و شاهد رخ دادن پدیده ای باشیم که در خواب اتفاق افتاده و هنگام بیدار شدن ما را نگران میکند. وقتی بیداریم سعی میکنیم دلیلی برای آن پیدا کنیم و این نوع خواب ها میتوانند ترس و اضطراب ما را برانگیزند. به بیان دیگر، شدن این کابوس ها میتوانند بازتابی از وضعیت روانی ما باشند.

بخوانید : انواع تعبیر خواب

 دیدن خواب یک رویداد مثل سوء استفاده از کودک

میتواند خود را به صورت دلسوزی برای خود و گرایش به مقاومت دربرابر بخشش نشان دهد. شاید در خواب احساس کنید شخص دیگری از شما سوء استفاده میکند و شما به خاطر تجربه ای که دارید احساس گناه کرده و نمیتوانید این امر را در خواب خود متوقف کنید. الگوی کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته در خواب از خاطرات مورد سوء استفاده قرار گرفتن، نادیده گرفته شدن، و دیگر حوادث که ممکن است در کودکی تجربه کرده باشیم، حمایت میکند. اگر این خواب خوابی نمادی باشد، و منعکس کننده زندگی واقعی شما نباشد، باید معنای آن را درک کنیم.

مهم است که با خود و دیگر افراد صادق باشید. لکر در خواب خود به علت سوء استفاده احساس راحتی نمیکنید، این خواب نشان میدهد که در شرایطی که با دیگر افراد ارتباط دارد احساس آسیب پذیری میکنید. مهم ترین درسی که باید از این خواب بگیرید این است که سعی کنید و اجازه بدهید شخصیت واقعی شما نمایان شود. اگر خواب یک فرد خودشیفته را دیدید زمان آن رسیده که اهدافتان را در زندگی مورد بررسی قرار دهید.

سوءاستفاده گر ناشناخته

حضور شخصی ناشناخته در خواب به جهان رازآلود رویایی که تجربه میکنیم می افزاید. ممکن است شخصی در رویای شما ظاهر شود که او را نمیشناسید اما از دیدگاه متعالی، برخوردهایی که در خواب هایمان تجربه میکنیم میتوانند تجربیات نامطلوبی باشند که هیچ معنای واقعی ای ندارند. به هر حال، گاهی اوقات خواب ما در رابطه با دلبستگی هایی است که نسبت به اطرافیانمان داریم. بنابراین، اگر در زندگی واقعی در رابطه ای مشکل دارید، غریبه ای که در خواب دیدی میتواند تنها بازتابی از آن فرد باشد.

سوءاستفاده گر شناخته شده

اگر خواب ببینید شما یا شخص دیگری توسط شخصی که میشناسید مورد سو استفاده قرار میگیرد نشان دهنده تظاهرات روانی شماست که به عنوان راهنمایی از آنچه باید از آن فرد در رابطه انتظار داشته باشید عمل میکند. برای مثال، اگر خواب دیدید یکی از اقوام مانند پدر از نظر جنسی از شما سوء استفاده میکند، این خواب میتواند بازتابی از دلبستگی شما به والدینتان باشد. نادیده گرفتن و بدرفتاری نیز ممکن است در خواب ظاهر شود.

دیدن مکرر خواب هایی با موضوع سوءاستفاده

از نظر روانشناسی این خواب میتواند نشان دهنده مشکلات رفتاری، هیجانی یا شناختی ای باشد که در حال حاضر تجربه میکنید و باید از طریق رواندرمانی حل کنید. تجربه مجدد هرگونه سوءاستفاده به این معناست که باید به دنبال درمان باشید تا التبام یابید.

خشونت خانگی

ممکن است شخص در خواب سوءاستفاده را به صورت خشونت . بی رحمی تجربه کند. خواب های ما مکان امنی برای جستجوی ذهن نیمه هشیار هستند. بنابراین مورد سوء استفاده قرار گرفتن میتواند بازتاب میل شما به تصمیم یا سبک زندگی ای آسان تر باشد. اگر خواب دیدید که هیجاناتتان مثل یک ترن هوایی در حال تغییر است، میتواند نشان دهنده زیانی در ارتباط با مشکلاتی باشد که در بیداری تجربه میکنید. تا حدی، باید متوجه باشید که میتوانید با درک ذهن نیمه هشیار خود مشکلاتی که در بیداری دارید را حل کنید.

سوءاستفاده عمومی در خواب

رفتار بد در خواب میتواند با روش های متنوعی نمایان شود: از آزاری ساده تا سوء استفاده توهین آمیز. به طور مختصر، هر نوع رفتار منفی، یا آزار در حالت خواب به این معناست که زمان تغییر سبک زندگی فرا رسیده است. مورد سوء استفاده قرار گرفتن به عنوان یک کودک در خواب میتواند نگران کننده باشد. این امر با نحوه تعامل ما با دیگران در بیداری ارتباط دارد. این واقعیت که احساس کردید مورد سواستفاده قرار گرفته اید نشان میدهد که در شرایط خاصی در بیداری احساس راحتی نمیکنید.

 اگر در خواب دیدید که همسرتان از شما سوء استفاده می‌کند

باید روی رابطه ای که دارید به خوبی کار کنید. باید به این فکر کنید که میخواهید با این فرد بمانید یا خیر. تصمیم با شماست. سوء استفاده جسمی در زندگی روزمره میتواند منجر به رویاهای وحشتناکی شود. بنابراین، حفظ امنیت خود در زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در خواب از سوی فردی مورد سوء استفاده قرار گرفتید که او را نمیشناختید و احساس ناراحتی میکنید، این خواب نشان میدهد در بیداری سعی دارید از شرایط خاصی پنهان شوید.

تعبیر خواب سوء استفاده بر اساس تعابیر دهه ۱۹۳۰

اگر خواب دیدید که فرد سوء استفاده گر را آزار میدهید یعنی دشمن هایی دارید که بر علیه شما فعالیت میکنند. هر نوع آزاری که در خواب تجربه کردید تنها به این معناست که انجام کارهای روزمره برای شما دشوار خواهد بود. اگر خواب دیدید کسی فریبکاری میکند یعنی در آینده رابطه دوستی خوشانیدی خواهید داشت. اگر این افراد حیله گر، سوء استفاده کننده نیز بودند یعنی برای کسب موفقیت در زندگی از روش های خود استفاده خواهید کرد. اگر در خواب از شما سوء استفاده ای شد که برایتان توهین آمیز بود به این معناست که اقدام به توجیه خودتان برای دیگران خواهید کرد. اگر خواب ببینید که افراد رفتار بدی دارند، تعبیر باستانی آن این است که در رابطه با امور عشقی با فردی به اختلاف میخورید.

اگر خواب دیدید کسی به شما زور می‌گوید

یعنی در زندگی عملکرد خوبی خواهید داشت. اگر خواب دیدید شخص دیگری را اذیت میکنید، به او زور میگویید یا روی او اسم میگذارید یعنی دیگران شما را دوست دارند و مراقب شما هستند چرا که شخصیت مثبت و دلگرم کننده ای دارید. اگر در خواب دیدید که تف میکنید یعنی در زندگی تصمیمات ناراحت کننده ای خواهید گرفت.

اگر خواب دیدید کسی روی شما تف کرده یا به شما فحش می‌دهید

تعبیر آن این است که در آینده نزدیک اختلافاتی در زندگی شما پیش خواهد آمد. اگر شخص سوء استفاده کننده در خواب شما را ترک کند یعنی در آینده برنامه ریزی برای شما دشوار خواهد شد. اگر شما شخص دیگری را ترک کنید چون از شما سوء استفاده میکند، تعبیر آن این است که در آینده نزدیک تحت شرایط پرتنشی قرار خواهید گرفت. درباره نحوه رفتارتان با دیگران و دوستانی که در جایگاه قدرت هستند فکر کنید.

تعبیر خواب سوء استفاده با اسلحه چیست؟

هر خوابی که به هر نوعی شامل اسلحه است نشان میدهد که باید با احتیاط زیادی با امور برخورد کنید. اگر خواب دیدید که شخصی روی شما اسلحه گرفته و از شما سوء استفاده میکند یا وارد دعوایی خشونت آمیز شده اید، نشان میدهد که زمان تفکر درباره نحوه رفتار دیگران با شما، و حذف افراد خشن از زندگیتان فرا رسیده است. چه در کار و چه در روابط شخصی. اگر خواب دیدید افراد با اسلحه از شما سوء استفاده میکنند، باید درباره علل این امر فکر کنید – این اتفاق چه دلایلی داشت؟ خشونت همیشه به نوعی در زندگی ما وجود دارد و شما باید درباره نگرشتان به دیگران فکر کنید.

این خواب میتواند برای شما ندایی هشیار کننده باشد تا درباره حوزه هایی از زندگیتان که میتوانید آن ها را بهتر کنید فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره تعبیر خواب اسلحه به تعبیر خواب اسلحه مراجعه کنید. مهم ترین عنصر این خواب این است که نمیتوانید پشت درهای بسته پنهان شوید و باید بتوانید علت این که چرا مسیر هاصی را در زندگی انتخاب میکنید درک کنید. پاسخ این است: زندگی را زندگی کنید. سعی کنید زندگی با احساس ارزشمندی خویشتن و عزت نفس، زندگی متعادلی داشته باشید. اگر خواب دیدید یکی از والدین شما از شما سوء استفاده میکنند نشان دهنده شناخت مرزهای شخص و ارزیابی متناسب و واقع گرایانه موفقیت ها و ویژگی های شخص است.

اگر شخص سوء استفاده گر هر یک از ویژگی های زیر را نشان میدهد یعنی غم وارد زندگی شما خواهد شد…

 • احساس بزرگی و اهمیت (مثلا اغراق در موفقیت ها، استعدادها، مهارتها، ارتباطات، ویژگی های شخصیتی تا جایی که دروغ باشد، درخواست به رسمیت شناخته شدن به عنوان شخص برتر بدون داشتن دستاوردهای متناسب)
 • شخص سوء استفاده گر در خواب شما دلمشغولی فانتزی موفقیت بی پایان، شهرت، قدرت مهیب یا قدرت مطلق، درخشندگی بی نظیر (خودشیفتگی فکری)، زیبایی بدنی یا عملکرد جنسی (خودشیفتگی جسمانی)، یا شور و عشق ابدی، ایده ال و فتح کننده را را دارد.
 • سوء استفاده کننده کاملا قانع شده است که منحصر به فرد و ویژه است و تنها دیگر افراد ویژه یا منحصر به فر یا افراد (یا نهادهایی) با موقعیت بالا میتوانند او را درک کنند و با او برخورد یا رابطه داشته باشند.

از نیازمندی تا تکبر

 • نیازمند ستایش، پرستش، توجه و تایید زیاد است – یا برعکس، میخواهد از همه از او بترسند و بدنام باشد (خودشیفتگی تامین)
 • احساس میکند محق است. خواستار قبول خودکار و کامل همه انتظارات غیرمنطقی اش برای رفتار برتر ویژه و مطلوب است.
 • شخص سوء استفاده گر در خواب «استثمارگر بین فردی است» یعنی برای رسیدن به اهدافش از دیگران استفاده میکند
 • عاری از همدلی. نمیتواند یا نمیخواهد احساسات، نیازها، ترجیحات، اولویت ها و انتخاب های دیگران را درک کند، بشناسد یا بپذیرد.
 • دائما به دیگران حسادت کرده و به خاطر مستاصل شدنش به دنبال آسیب رساندن به چیزهای مختلف یا خراب کردن آن ها است.
 • رفتار متکبرانه و مغرورانه دارد
 • اگر در خواب ببینید که افرادی در محل کار از شما سوء استفاده میکنند یعنی دوران جدیدی پیش رو دارید. پیام این است: مهم نیست دیگران چقدر میخواهند شما را تغییر دهند – آن ها نمیتوانند. معنای دیگر این خواب این است که افراد در زندگی شما میخواهند به نوعی شما را ناامید کنند.
 • اگر در خواب ببینید که حیوان خانگی شما مورد سوء استفاده قرار گرفته تعبیر آن این است که کسی که به شما نزدیک است سعی میکند شما را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا بدشانسی های کوچکی را سبب خواهد شد. حتما اطمینان حاصل کنید که به افراد اجازه نمیدهید در آینده نزدیک به نقاط امن شما نزدیک شوند.

نحوه رفتار شما در برابر سوء استفاده در خواب

به طور کلی میتوان گفت اگر خواب به هر نوعی برای شما احساس ناراحتی به همراه داشت یعنی زمان رشد شخصی مثبت در زندگی شما فرا رسیده است. اگر در خواب دیدید که دیگران را مورد سو استفاده قرار میدهید یا میترسانید و آزار میدهید، نشان دهنده صمیمیت، پایداری و امنیت است – اگر در عین حال میل شدیدی به آن افراد داشتید به معنای رویکردهای جدید و جایگزینی سریع رفتارهای ظاهرا ناسازگار و منفصل است.

این خواب میتواند مستقیما نشان دهنده این باشد که وارد یک رابطه جدید یا محل کاری جدیدی خواهید شد و وانمود خواهید کرد شخص دیگری هستید – این چیزی است که میخواهید؟ علت این که این خواب را دیده اید این است که هیجانات و احساساتی را تجربه میکنید که ذاتا منفی هستند. شاید به تازگی چالشی را قبول کرده اید که باعث شده چیزهای جدیدی درباره خود و دیگران بیاموزید. مهم است که دیگر عوامل را نیز در خوابتان در نظر بگیرید و تعبیر آن ها را در وبسایت ما جستجو کنید تا بتوانید به سبک زندگی ای با کیفیت بیشتر نزدیک شوید.

تعابیر قدیمی (پیش از دهه ۱۹۲۰)

تعبیرگران خواب باستانی باور داشتند که اگر خواب ببینید شخصی فرد دیگری را مورد سوء استفاده قرار میدهید نشان دهنده که در آینده بدشانسی در امور در زندگیتان شایع میشود. این خواب همچنین نشان میدهد که احتمالا مقداری پول را از طریق اصرار در کاری که احتمالا شکست میخورد از دست خواهید داد. اگر خواب دیدید که یکی از والدین یا قیم های شما از شما سوء استفاده میکنند یعنی دیگران در آینده نزدیک مشکلی برایتان ایجاد نخواهند کرد.

اگر زن جوانی هستید و خواب دیدید که از اصطلاحات سوء استفاده گرانه استفاده می‌کنید

یعنی احتمالا با کسی ارتباط دارید که به شما حسادت میکند. اگر خودتان از این اصطلاحات استفاده میکنید در آینده عواقب غیرمنتظره ای را تجربه خواهید کرد. این عواقب ممکن است با یک رابطه دوستی در ارتباط باشد.

نکته کلیدی ای که باید از این خواب بیاموزید این است که باید جهت موفقیت در زندگی، درباره انجام کارها فکر کنید. گاهی اوقات احساس میکنید زندگی سخت یا پیچیده است و ارتباطمان را با ضمیردرونی خود از دست داده ایم. در رابطه با این خواب باید در نظر داشته باشیم که چیزها برای مدتی اینطور نخواهند بود. درباره چیزی فکر کنید که شما را شاد میکند. هیجاناتی که در خوابتان تجربه میکنید چیزی است که باید در نظر داشته باشید. باید چیزی که به شما انگیزه میدهد را بشناسید.

اگر سوء استفاده تنها نمادین است

یعنی زمان شروعی تازه فرا رسیده است، رفتار سوء استفاده گرانه دیگران در خواب چیز عادی ای است و اگر خواب شما در کل مثبت بود، یعنی در زندگی از نظر معنوی دچار ناهماهنگی شده اید – که باعث اختلافاتی بین اعضای خانواده میشود. اگر در خواب نمیتوانستید سوء استفاده را متوقف کنید یعنی در زندگی بالا و پایین هایی خواهید داشت و فهمیدن این که چه چیزی خوشحالتان میکند دشوار خواهد بود. مهم است اطمینان حاصل کنید که بین آنچه اکنون میخواهید و آنچه در آینده میخواهید ارتباط بر قرار کرده اید. این نوع خواب نشان میدهد که شما در گرفتن تصمیمی در خصوص شغلتان تردید میکنید – شاید این اتفاق در آینده بیفتد. این خواب همچنین میتواند نشان دهنده این باشد که ترس بالقوه ای از آینده دارید.

بخوانید : انواع تعبیر خواب

اگر در خواب از دست سوء استفاده کننده فرار کردید

یعنی در آینده نزدیک موفق خواهید بود – این خواب میتواند شامل دور شدن از شرایطی منفی در بیداری نیز باشد. آیا احساس میکنید در شغلی کسل کننده گیر افتاده اید؟ شاید رابطه ناتمامی دارید و احساس میکنید به اندازه کافی برای شما ارزش قائل نیستند؟ اگر در خواب صورت سوء استفاده گر را نبینید یعنی احتمالا از شرایط خاصی دوری خواهید کرد. باید تصمیم بگیرید میخواهید در آن شرایط بمانید یا این که رو به آینده حرکت کنید.

تغییرات مثبت در تعبیر خواب سوء استفاده در راه اند اگر

این خواب مثبت بوده و سوء استفاده برای پیشرفت در خوابتان واجب بوده است. سوء استفاده واجب بوده و باعث نشده در خواب احساس بدی داشته باشید. اگر تجربه ای که در خواب داشتید به هر نوعی نگران کننده بوده، برای مثال، شخص دیگری از شما سوء استفاده کرده. سوء استفاده در خوابتان متوثق شده، این نشان میدهد که نیاز دارید با آنچه عمیقا هستید احساس راحتی بیشتری داشته باشید. اگر توانایی مواجهه با موقعیت را داشتید و در خواب فرار کردید.

تعبیر خواب سوء استفاده

حوزه هایی از زندگی که این خواب میتواند با آن ها ارتباط داشته باشد

دوستی با دیگران – به ویژه در محیط کاری تیمی یا گروهی. اگر خواب دیدید هیچ عزت نفسی نداشته و ارزشی برای خود قائل نیستید (ایگوی شما وظیفه اش را انجام نمیدهد). در غیاب سوء استفاده در زندگی واقعی، این شرایط با عدم وجود شما در ارتباط است.

زمان قبول چالش های تازه فرا رسیده است اگر

در خواب نسبت به شرایط ابراز منفی گرایی کردید. شرایط به شما احساس راحتی نمیداد. شخصی که در خواب دیدید را در زندگی واقعی نمیشناسید. پنهان شدن یا فرار از دست سوء استفاده کننده در خواب ممکن نبود. در خواب زندانی شده یا دزدیده شدید که شامل شکنجه نیز بود. در خواب سعی میکنید به سوی آینده حرکت کنید. نمیتوانستید از دست سواستفاده کننده فرار کنید. سوء استفاده کننده غریبه بود. سواستفاده شامل حیوانات خانگی بود. برخی افراد از اصطلاحات سوء استفاده گرانه استفاده میکردند. در خواب نمیتوانستید از دست همسر سواستفاده گر خود فرار کنید.

احساساتی که ممکن است در چنین خوابی تجربه کرده باشید

نگرانی درباره شخص سوء استفاده گر. لذت بخش، ماجراجویانه، هیجان زده، هشیار، کنجکاو، روشنفکر، شاد، احساس اهمیت دادن به دیگران.

ممکن است…

 • هر خوابی که شامل سوء استفاده از دیگر افراد باشد = اضطراب/نگرانی در زندگی
 • کسی از زبان سوء استفاده گرانه استفاده کند = مشکل با دیگران
 • سواستفاده از دیگر افراد در خواب = احساس ناراحتی در زندگی
 • دیدن سوء استفاده شدن از حیوانات = فاصله
 • سوء استفاده زبانی از کسی در خواب = ماجرایی در زندگی
 • کشف یک سوء استفاده در خواب = تلاش برای فرار از هیجانات
 • تلاش برای مخفی کردن خود واقعی از افرادی که از شما سوء استفاده میکنند = شاید دیگران در زندگی صادق نباشند
 • ناتوانی در متوقف ساختن هر نوع سوء استفاده = به ویژه در انتهای خواب = رضایت
 • نگرانی درباره سوء استفاده در خواب = بدست آوردن آنچه از زندگی میخواهید زمان میبرد
 • از پیدا کردن پلیس در خواب غافلگیر شدید = غافلگیری
 • برای هرگونه سوء استفاده ای در خوابتان واقعا متاسف بودید = شادی
 • در خواب از دست سوء استفاده گر فرار میکردید = پولدار خواهید شد
 • در خواب درباره سوء استفاده احساس ناراحتی میکردید = عدم اطمینان درباره کاری که باید انجام دهید.
 • داشتن همسر سوء استفاده گر در خواب = دنیا برای شماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *