تعبیر خواب پرتگاه

پرتگاه نماد پوچی توخالی است. پرتگاه نشان میدهد که احتمالا با چیزی کنار خواهید آمد. تعبیر خواب پرتگاه را در ادامه بخوانید.

این خواب با هرچیزی که شامل گودالی بی انتها باشد ارتباط دارد، خوابی که در آن زمان هرگز به پایان نرسیده و انگار هیچ چیز هیچوقت تمام نمیشود. این مورد میتواند در خواب شما در برگیرنده سرزمین های غریبه نیز باشد.

اگر در خواب سرزمین های غریبه ای دیدید که دلپذیر بودند

خواب شما نشان دهنده شادی است. دیدن سرزمین های غریبه در خواب به معنای خوش شانسی است، اما اگر این زمین ها سنگی بودند به معنای پیش رو بودن دوران سخت نیز هست. اگر از اقیانوس سرزمینی غریبه را دیدید، تعبیر آن احتمالات بسیار خوب در آینده است.

بخوانید : انواع تعبیر خواب

اگر خواب ببینید در این زمین ها گردش میکنید

به موفقیت تعبیر میشود. یونگ خواب پرتگاه را یک خواب اروتیک میداند. به باور او زمین نماد شجاعت و بخشندگی است. آموختن درباره این بخش از جهانتان اهمیت داشته و شناسایی آن نیز بسیار ضروری است. بنابراین پیشنهاد میکنم از طریق مدیتیشن دوباره به ملاقات آن سرزمین بروید. با این کار میتوانید با گسترش درکتان از این خواب، از خواب های مشابه در آینده جلوگیری نمایید. در بدن و نیز در روحتان ترسی نسبت به از دست دادن کنترل وجود دارد.

تعبیر خواب پرتگاه

در تعبیر خواب پرتگاه ممکن است:

 • از یک سرزمین غریبه بازدید کرده باشید
 • در یک حفره بی پایان افتاده باشید
 • چیزی هرگز به پایان نرسد
 • زمین را سنگی و بی حاصل بیابید
 • افرادی را در آن سرزمین غریبه ملاقات کنید

تغییرات مثبت پیش رو هستند اگر…

 • در خواب احساس خوشحالی کنید
 • زمین به نظر حاصلخیز باشد

در زندگی به شروعی تازه نیاز دارید اگر در تعبیر خواب پرتگاه

 • هرگز پایانی وجود نداشت
 • صدای عجیبی شنیدید
 • خوابتان منفی بود
 • خوابتان شامل ترس بود یا چیزی فراتر از آنچه می دیدید وجود نداشت

دیدن خواب فضایی عمیق و غیرقابل اندازه گیری

مثل یک حفره یا سوراخ نشان دهنده تغییر ذهنیت یا تغییر ترس های ناهشیار است. جهان زیرزمینی در بر دارنده روح ها، شیاطین و چیزهای پست است. این سرزمین در بسیاری از کتاب های اسرار آمیز به عنوان سرزمینی وحشتناک توصیف شده است.

اگر روح، شیطان یا هرچیز منفی را در خواب دیدید

خوابتان با بخش ناشناخته کیهان در ارتباط است، که ادراک ما خارج است. هم به خوبی ها و هم به بدی ها توجه کنید

 • اگر خواب دیدید در لبه پرتگاه قرار دارید و از افتادن میترسید این خواب نشان میدهد که با ترس های خود کنار آمده اید
 • اگر خواب دیدید پرتگاه حفره ای سیاه رنگ است یعنی احساس میکنید در گودالی بی انتها افتاده اید و نمیتوانید از آن خارج شوید

احساساتی که ممکن است طی این خواب با آن ها مواجه شده باشید:

نگرانی درباره حفره. احساس خارج از کنترل بودن. نگرانی درباره نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *