تعبیر خواب فرودگاه : انواع تعبیر مرتبط با پرواز و فرودگاه

اگر در خواب بلیط هایتان را گم کنید تعبیر خواب گم شدن در فرودگاه تعبیر خواب فرودگاه شلوغ خواب مامورین امنیتی را در فرودگاهی خالی ببینید کسی که میشناسید را در فرودگاه ببینید

بودن در فرودگاهی بزرگ در خاب با پایان چیزی در زندگی ارتباط دارد

فرودگاه کوچک در خواب نشان دهنده مشکلی سنگین است که برای حل به زمان نیاز دارد. فرودگاه ها در زندگی واقعی به دو منطقه زمینی و هوایی تقسیم میشوند. عموما در خواب بخش زمینی فرودگاه را می بینیم. این بخش میتواند شامل پارکینگ، ایستگاه قطار، بخش تحویل بار، امنیت پرواز، گیت هواپیما یا ترمینال ها و سالن های انتظار، همگی در خواب برجسته اند. بخش هوایی فرودگاه شامل باند فرودگاه، کنترل ترافیک هوایی یا هواپیماها است. در این مطلب سعی کرده ام تعبیر خواب فرودگاه را تا جای ممکن به صورت مفصل بیان کنم.

تعبیر عمومی خواب فرودگاه چیست؟

تعبیر این خواب ماجرایی معنوی در زندگی شماست. این ماجرا میتواند مسیر یا هدفی جدید باشد که برای رسیدن به آن کار میکنید. اگر خواب سالن اجتماع فرودگاه را دیدید، یعنی منتظر تغییری تازه هستید. فرودگاه ها نشان دهنده سردرگمی درونی ما هستند. اگر خواب بخش های هوایی یک فرودگاه را ببینید، نشان دهنده این است که ماجرایی شروع خواهد شد و نخواهید توانست بدون حل کردن مشکلی از آن فرار کنید. عموما فرودگاه ها در خواب زمانی ظاهر میشوند که درباره مسیری که میخواهید بروید احساس سردرگمی میکنید.

تعبیر خواب فرودگاه

به نظر من، فرودگاه ها عموما مکان های شلوغی هستند و باور دارم در خواب ما نشان دهنده این هستند که چندین ماجرای درونی در سطح نیمه هشیار داریم. بسیاری از شما برای من درباره خواب هایتان نوشته اید، وقتی چنین خوابی می بینید یعنی درباره این که در زندگی به کدام سو بروید اطمینان ندارید. جنبه ها و احساساتی که در خواب هواپیما با آن ها روبرو میشویم هر دو به صورت برابر اهمیت دارند.

اگر در خواب کسی که میشناسید را در فرودگاه ببینید یا در فرودگاه به دنبال کسی رفته اید

این خواب با رابطه ای که با آن فرد دارید ارتباط دارد. فرودگاه ها اغلب زمانی در خواب ظاهر میشوند که وارد فاز مهمی از زندگی میشویم، برای مثال هنگام عوض کردن خانه، تغییر شغل، بررسی روش هایی که میتوانیم از طریق تحصیلات پیشرفت کنیم.

بخوانید: انواع تعبیر خواب

اگر در خواب یک غریبه را در فرودگاه ببینید

اگر غریبه های زیادی را در فرودگاه ببینید یعنی احساس انزوا میکنید. به نظر من معمولا این خواب ها زمانی ظاهر میشوند که برای مثال دوستان زیادی را در فیسبوک یا زندگی واقعی از دست داده باشید و با آن ها هیچ گفتگویی نداشته باشید – یعنی این افراد دوستان واقعی شما نباشند. منظورم دوستان سابق، آشنا ها یا دوستان دوست ها است. معمولا خواب فرودگاه نشان میدهد که اخساس میکنید زمان دور ریختن افرادی که با آن ها به طور معمول ارتباطی ندارید فرا رسیده است. اگر در خواب فردی را در فرودگاه ملاقات کردید، اغلب نماد این است که عشق یا دوستی جدیدی پیش روی شماست.

تعبیر خواب گم شدن در فرودگاه 

وقتی خواب می بینید در فرودگاه گم شده اید، یعنی احساس میکنید درباره موضوعی در زندگی سردرگمید. این واقعیت که شما گم شده اید و نمیتوانید مقصد خود را پیدا کنید نشان میدهد که در درون چه احساسی به زندگی روزمره خود دارید. اگر خواب دیدید چیزی را در فرودگاه گم کرده اید، مثلا فرزند، بار یا چیزی با ارزش، نشان میدهد که در بیداری احساس میکنید چیز مهمی را از دست خواهید داد. باید متوجه شوید که چرا این شیء خاص گم شده و این چیز در زندگی شما چه اهمیتی دارد. سپس، میتوانید خوابتان را تعبیر نمایید.

تعبیر خواب سوار شدن به هواپیما

سوار شدن به هواپیما در خواب نشان میدهد ذهن هشیار شما آماده شروعی تازه در زندگی است. سفر نمادین است، مهم نیست میخواهید به یک شهر یا یک ساحل پرواز کنید، این خواب نشان میدهد که در مسیر جدیدی هستید و شروعی تازه پیش رو دارید. این خواب معمولا خوابی مثبت است که میتواند نشان دهنده این نیاز برای یافتن آرامش و رضایت در زندگی باشد. شادی زیادی با خواب سوار شدن به هواپیما در ارتباط است.

اگر در خواب بلیط هایتان را گم کنید

از فقدانی در زندگی خبر میدهد. سوار شدن به هواپیما و دیدن یک مهماندار نشان میدهد که دیگران در ماجرایی جدید در زندگی شرکت خواهند داشت. اگر در خواب سوار هواپیما شوید اما نتوانید صندلی خود را بیابید، یا شخص دیگری روی صندلی شما نشسته باشد یعنی احساس میکنید رقابت در حرفه شما بیش از حد بالاست. معمولا در تجربه من سوار شدن به هواپیما در خواب نشانه مثبتی است و باید به جزئیات خاص چنین خوابی توجه داشت.

تعبیر خواب فرودگاه شلوغ 

فرودگاه شلوغ اغلب نشان دهنده سردرگمی در ذهن نیمه هشیار است. اگر نگاه عمیقی به خواب هایمان بیندازیم، نشان میدهد که میخواهیم مسیر جدیدی را شروع کنیم اما درباره این که کدام مسیر را انتخاب کنیم سردرگمیم. اگر فرودگاه شدیدا شلوغ بود یعنی تغییرات زیادی پیش رو دارید. اگر صف شلوغی را در خواب دیدید شاید افراد نزدیک به شما ماجرا یا مسیر جدیدی در زندگی را آغاز کنند. اگر در خواب بیش از یک نفر در فرودگاه بود نشان دهنده افکار و فرایندهای شما در زندگی است.

اگر فرودگاه در خواب خالی باشد

فرودگاه خالی در خواب نشان میدهد که شما احساس سردرگمی میکنید. فرودگاه خالی نشان دهنده اهداف ذهن نیمه هشیار ماست. این خواب اغلب زمانی ظاهر میشود که درباره این که میخواهیم به کدام هدف برسیم اطمینان نداریم. همانطور که گفتم، فرودگاه معمولا در بیداری مکانی شلوغ است و خالی بودن آن در خواب نشان میدهد که نمیدانید میخواهید کدام مسیر را در زندگیتان آغاز کنید.

تعبیر خواب فرودگاه

اگر در خواب مامورین امنیتی را در فرودگاهی خالی ببینید

نشان میدهد که برای دریافت مشاوره به دیگران مراجعه میکنید. این خواب میتواند همچنین نشان دهنده این امر باشد که نحوه تفکر خود درباره مسائل و نیز ایده بردازی و ارائه خود را تغییر خواهید داد. خالی بودن فرودگاه به علت حمله تروریستی در خواب نشاندهنده شروعی تازه است. اگر خواب یک فرودگاه خالی را ببینید یعنی تغییرات پیش روی شما هستند و به زودی شرایطی خواهید داشت که باید جدی شود.

اگر خواب یک فرودگاه شلوغ را ببینید

یعنی اگر جزئی ترین چیزها به مشکل بخورند انتظار بدترین اتفاقات را دارید. این خواب نشان میدهد شروع های تازه و جاه طلبی های زیادی در مسیرتان دارید. شاید مدتی است ایده هایی در سر دارید و حالا زمان آن رسیده که آن ها را عملی کنید.

تعبیر خواب انتظار کشیدن در فرودگاه چیست؟

انتظار کشیدن در سالن فرودگاه یا خرید از بخش بخشودگی از گمرک نشان میدهد که در زندگی منتظر چیزی هستید. اگر خواب ببینید منتظر هواپیما هستید یعنی ذهن نیمه هشیار شما منتظر است چیزی اتفاق بیفتد. به باور من، انتظار در فرودگاه در خواب نشان میدهد که میدانید باید وارد ماجرایی شوید، میدانید باید اهدافی تعیین کنید. درک این ها ممکن است زمان ببرد.

درباره چیزی که از زندگیتان میخواهید فکر کنید. دیدن یا بودن دی کنار افرادی که منتظر هواپیما هستند در خواب نشان میدهد که روابط جدیدی پیش رو دارید. گاهی اوقات دوستی ها مانند برنامه پیش نمیروند و انتظار در فرودگاه اغلب میتواند نشان دهنده روابط ما باشد. این خواب نشان میدهد که باید در زندگی به جلو حرکت کرده و پیشرفت کنید. تعبیر کنندگان قدیمی خواب باور داشتن که فرودگاه در خواب نشان میدهد زندگی شما از روابط جدید، ابعاد جدید، طیفی از پیش زمینه ها، کمی سفر، و مرحله جدیدی از زندگی بهره خواهد برد. اگر خواب یک فرودگاه را ببینید تعبیر آن به این امر بستگی خواهد داشت که فرودگاه شلوغ یا خلوت بوده است و نیت شما در فرودگاه چه بوده است.

تعابیر بیشتر خواب فرودگاه

انتظار کشیدن برای این که کسی از هواپیما پیاده شود در خواب یعنی قدم های مهمی را در مسیر زندگیتان برمیدارید، اما باید سعی کنید وقتی امور به مشکل میخورند دیدگاه مثبت تری داشته باشید. هواپیما تجاری در خواب نشان دهنده مسیر های شما در زندگی و سفر با آن نشان دهنده بخش هایی از زندگی شماست. این خواب همچنین میتواند نشان دهنده افراد یا سازمان هایی باشد که در مسیر زندگی از شما حمایت میکنند. اگر پرواز راحت و بی دردسری داشتید تعبیر این خواب این است که از سوی دوستانتان احساسات مثبت و حمایت دریافت میکنید. اگر در خواب هواپیمای شما تاخیر داشت، شاید لازم باشد برنامه های سفر خود را تغییر داده یا پروژه ای که رویش کار میکنید را مدتی به تاخیز اندازید. حالا اشاره ای مختصر به جنبه های احتمالی خواب شما خواهم کرد:

انواع تعبیر مرتبط با فرودگاه

 • مهماندار: مهم است که کمی از کار فاصله بگیرید
 • منتظر پرواز بودن: اگر پرواز سقوط کرده یا تاخیر داشته باشد یعنی ممکن است در زندگی با زنی مواجه شوید که سلطه طلب است. انتظار برای پرواز در خواب تعبیر مثبتی دارد. انتظار کشیدن در سالن فرودگاه نشان میدهد که ممکن است در زندگیتان غافلگیری جدیدی ایجاد شود، به ویژه در زمینه عشقی
 • سوار شدن به هواپیما: نشان میدهد که شما باهوشید و با انضباط و تمایلتان به سخت تلاش کردن موفق خواهید شد.
 • گم کردن بلیط هواپیما در خواب: ممکن است پرواز ما را به «ارتفاعات بالاتری» برساند. گم کردن بلیط در خواب به این معناست که زمان آن رسیده است که مطمئن شوید عزیمت های جدید در زندگی را از دست نمیدهید.
 • نشستن در فرودگاه: نشان میدهد که تغییرات قریب الوقوع اند. شما میل یا نیازی به ماجراجویی دارید.
 • فرود آمدن در فرودگاه: نشاندهنده این است که در کنار دیگران نیز احساس تنهایی میکنید
 • نرسیدن به پرواز در فرودگاه: نشان میدهد درباره برنامه ها نگرانید. این خواب میتواند به این معنا نیز باشد که فرصتی را از دست داده اید که برای شما مهم بوده. شاید استعداد ویژه ای برای کسب و کار یا معاملات شخصی در آینده داشته باشید.

تعبیر خواب فرودگاه

تعبیر خواب های مختلف فرودگاه

 • به دنبال کسی به فرودگاه رفتن: یک روتین به زودی تغییر خواهد کرد. اگر به دنبال کسی که میشناسید به فرودگاه رفته اید نشان میدهد که به زودی با او ملاقات خواهید کرد. اما اگر به دنبال یک غریبه رفته باشید یعنی رابطه جدیدی شکل خواهد گرفت.
 • برنامه ریزی برای یک سفر: برنامه ریزی برای توقف در فرودگاه ها نشان میدهد که به زودی برای یک سرمایه گذاری تجاری برنامه ریزی خواهید کرد.
 • گم شدن در فرودگاه: یعنی باید در کارتان اعتماد به نفس کسب کنید.
 • نتوانید به فرودگاه بروید: رسیدن به یک هدف دشوار خواهد شد
 • بخواهید به پروازی برسید: اگر خواب دیدید باید به یک پرواز برسید یعنی تغییری در یک روتین لازم است.

در خواب ممکن است

در ترمینال فرودگاه منتظر باشید. به پروازتان نرسید. در سالن فرودگاه انتظار بکشید. باند پرواز را ببینید. در یک فرودگاه خالی باشید. در یک فرودگاه شلوغ باشید.

تغییرات مثبت در راه اند اگر: شرایط کلی در خوابتان طبیعتی مثبت داشته باشد. وارد هواپیما شوید. در خوابتان کنترل همه چیز به دست شما بود.

شروعی تازه در زندگی لازم است اگر در خواب: هر نوع درد هیجانی را تجربه کرده باشید. در خواب از نظر هیجانی غمگین شوید. فرودگاه ترسناک یا وحشتناک باشد.

حیطه هایی از زندگی که با این خواب در ارتباط اند: شروع های تازه پیش رو هستند. فاز جدیدی از زندگی امکان پذیر است.

احساساتی که ممکن است در چنین خوابی تجربه کنید: نگرانی درباره فرودگاه، پریشانی حال، ترس از دیر رسیدن به پرواز، ناتوانی در رسیدن به فرودگاه، نتوانید به پروازتان برسید، به دنبال کسی به فرودگاه بروید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *