تعبیر خواب آنیما : انواع تعبیر آنیما و یونگ

آنیما چیست و تعبیر خواب آنیما چه چیزی است؟ انواع خواب مرتبط با آنیما. تعبیر خواب آنیموس و مادر در آنیما.

اصطلاح آنیما توسط کارل یونگ برای به تصویر کشیدن جنس مخالف پیشنهاد شد. آنیما میتواند به معنای زن درونی یک مرد یا مرد درونی یک زن باشد.

انواع تعبیر خواب

یونگ از این اصطلاح برای نمایش ویژگی های مختلف شخصیتی استفاده کرد. به باور یونگ همه انسان ها دارای ویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه هستند. اگر شما مرد هستید، آنیما میتواند عناصر زنانه ای باشد که در عمق ذهن شما وجود دارد. از نظر تحلیلگران یونگی آنیما و آنیموس را تنها افرادی میتوانند درک کنند که عشق حقیقی را شناخته باشند.

تعبیر خواب کامل آنیما

به هر حال، هر یک از خود های جنس مخالف ما میتوانند احساسات مردانه یا زنانه ایجاد کنند. هر زمان از شخصی از جنس مخالف خوشتان می آید، میتواند نشان دهنده گرایشات آنیمای درونی خودتان باشد. افرادی که در خوابتان بر علیه آنیمای شما بودند را به خوبی در نظر بگیرید. اگر در خواب گرایشی به جنس مخالف مشاهده کردید، مثلا پوشیدن لباس های جنس مخالف یا تنها نمایش گرایشات جنس مخالف، خوابتان معنا دارد. یک زن عمدتا زن است اما دارای هورمون های مردانه نیز هست. از نظر هیجانی، ممکن است احساسات خود را بر اساس جنسیتمان بیان کنیم. در زمان، شخصیت قدرتمند، عقلاتی، و نیز از نظر اجتماعی چالش بر انگیز، اغلب با ویژگی های مردانه ارتباط دارد، برای مثال قاطعیت و پیشرفت در شغل. واضح است که این امر برای زنان معاصر صادق نیست.

تعبیر خواب آنیما و نماد مرد

: به صورت عمومی میتوانیم بگوییم که مرد در امیال زنان نماد روانشناسی و نیز قدرت اجتماعی زن است، توانایی او در انجام کارهای خلاقانه در جهان ناشی از هورمون های مردانه ای است که دارد. آنیموس در واقع عملکرد همه مردانی است که این زن میشناسد. بنابراین کل قلمرو تجربه او با مردان را میتوان با مردی که از همه بیشتر میخواهد نشان داد، معشوق یا پدرس. زنانگی یا شاید مردانگی نباید با فردیت اشتباه گرفته شوند. یونگ سعی کرده است این امر را به صورت شخصی که خوابی دیده است؛ و صرف نظر از ویژگی های بدنی صفات مردانه یا زنانه نشان داده است، توصیف کند.

آنیموس حقیقی

میتوان با یک مرد قهرمان یا شاید روحانی، از طریق بردار یا پدرش، یا یک حیوان نر مانند شیر یا گاو نر، به تصویر کشید. آنیموس میتواند بسیار خلاق یا حتی شدیدا آسیب زننده باشد که به رابطه فرد با آن بستگی دارد. نماد های قومی را نیز میتوان در خواب تعبیر کرد؛ هر مرد کوتوله ای؛ هر مرد عالمی مانند یک شمن، یک متجاوز یا حتی یک جنتلمن که زن میخواهد با او ازدواج کنند، ممکن است در خواب ظاهر شوند. در صورتی که این مرد در خواب به زن آسیبی بزند بخش منفی آنیموس حضور دارد. در بیداری، زنان ممکن است ویژگی های مردانه ای مانند واقع گرایی، یک دندگی و تنهایی را نشان دهند. یک مثال از زنی که از این صفات استفاده میکرد جوان آرک است. آنیموس نامطلوب میتواند زن را در رابطه با همسر یا فرزندانش به سمت رفتارهای مخرب هدایت کند.

یونگ و تعبیر خواب آنیما

یونگ به چهار عنصر که تعریف آنیموسی که در یک زن ظاهر میشود را تشکیل میدهند اشاره میکند. آنیموس ابتدا به علت تجسم نیروهای جسمانی به صورت یک ورزشکار، فوتبالیست یا پلیس، در خواب ها و خیالات زن ظاهر میشود. در مرحله دوم، آنیموس به زن یک ایده برای عمل میدهد. این امر زن را متقاعد میکند که خواستار چیزهای مردانه شود. یونگ باور داشت تمایل زنان به داشتن استقلال در کار نیز ناشی از صفات شخصیتی مردانه است. مرحله سوم آنیموس «کلمات» است، که به طور مکرر در خواب ها استفاده میشود، این کلمات میتوانند با مردانی مانند پلیس ها یا روحانی ها ارتباط داشته باشد. در مرحله آخر آنیموس بالاترین معنای معنوی است.

تعبیر خواب آنیما

دیدن زن در خواب و تعبیر آنیما

برخی مردان نیز متوجه زنانی در خواب های خود میشوند. بدن مردان عمدتا مردانه است اما هر مردی چندین هورمون زنانه تولید میکند. درون یک مرد، بخش پرورش دهنده در رابطه با فرزندان وجود دارد. جدای از این، صفاتی مانند شهود و نیز خلاقیت هشیارانه نیز در او وجود دارد. این ویژگی های ثانویه یا شاید پنهان معمولا در خواب یک مرد به صورت یک زن نمایش داده میشوند. زنانگی یا شاید مردانگی حقیقی نباید با فردیت اشتباه گرفته شود. عموما میتوانیم بگوییم که زن نشان دهنده افکار خاص درونی مرد است، مانند قدرت محافظت از فرزندان و پرورش آن ها، و نیز بخش طبیعی او. آنیما به علت تاثیریاتی که زن در خواب مرد روی او میگذارد شکل میگیرد. این زن میتواند مادر خواب بیننده باشد.

جنگل و زن مقدس در خواب آنیما

جنبه های حقیقی آنیما میتوانند بسیار نوآورانه و زیبا، قوی یا حتی شدیدا خطرناک باشند. بنابراین تاثیر این زنان ممکن است در خواب به صورت یک جادوگر، یک مادربزرگ، و یک زن معمایی ظاهر شوند، برای مثال زنی در جنگل یا زنی مقدس. گاهی اوقات این امر با شکلی مانند یک ببر ماده، شیر ماده، یک زن داخل غار، کشتی یا اقیانوس ظاهر میشود. عنصری از آنیما که اغلب نادیده گرفته میشود، برخورد مرد با یک باکره در خواب است. این خواب نشان دهنده بخشی غیرقابل توضیح در مغز انسان است. باکره نماد فرصت رها کردن تعصبات و بنابراین باز کردن در های شهود خالص است. این شهود خالص نه تنها منجر به تفکر درباره شکل خاصی از آگاهی بلکه منجر به آگاهی عمیق تری از ضمیر متعالی فرد میشود.

جزئیات نظریه کارل یونگ در خصوص آنیما

آنیمای مرد میتواند به عنوان جنبه زنانه در خواب ظاهر شود، مانند دیدن مادر، خواهر، یا رئیس (زن). این خواب تصویر روحانی ای است که نماد های مختلفی که نمایانگر شخصیت مادر در زندگی یک مرد یا زن هستند. آنیما میتواند در شکل یک گربه، گاو، پروانه یا کشتی نیز ظاهر شود. آنیموس میتواند دارای یک ظاهر فالیک باشد، مانند قطار، آلت جنسی مردانه، اسباب بازی یا گاو نر. در روانشناسی رویا زمین عمدتا یک زن در نظر گرفته شده و یک آنیما است. برای ساده شدن درک این امر، نمادهای زنانه در خواب آنیما در نظر گرفته میشوند. کارل یونگ باور داشت که هر نماد در رویا یک کهن الگو است – چه ریشه مردانه و چه زنانه داشته باشد. که اساسا نمادی است از روان خواب بیننده.

برای درک آنیما در نظریه کارل یونگ

آنیما در واقع نشاندهنده بخش زنانه یک مرد است. ظاهرا در مردان ویژگی های جنسی زنانه ثانوی وجود دارد. از جنبه روانشناختی، ما به روح یا احساسات به عنوان متضاد عقلانیت اشاره میکنیم، و به همین دلیل است که یونگ از آنیما در تعبیر خواب استفاده میکند. با این حال آنیما شامل جنبه های بیشتری است و فقط محدود به جنبه های جنسی و روانی نمیشود. آنیما مردان و زنان را به یکدیگر متصل میکند. بنابراین عقلانی است و نشان میدهد مردان با زنان ارتباط دارند. ما اغلب به آشنا شدن مردان و زنان با هم فکر میکنیم و اکثر اوقات این غریزه آنیماست که باعث میشود یک مرد با یک زن ملاقات کرده و با او رابطه ای برقرار کند.

کهن الگوی مادر

معروف ترین تصویر آنیماست و بیانگر رابطه مادر-پسر است. بنابراین بر اساس تصویر مادر ایجاد شده است. شخصیت های زن زیادی هستند که میشناسیم مانند مریم مقدس یا مادر زمین. چنین شخصیت هایی نماد کهن الگوی مادر هستند. و درست مانند دیگر کهن الگو ها دارای جنبه های مثبت و منفی هستند. جنبه مثبت ایت است که اگر نمادی را در خواب ببینید که ذاتا زن است، نشان دهنده به دنیا آوردن بچه، پرورش و مراقبت از دیگران و آرامش روح است. برای مثال اگر خواب زایمان را ببینید نشان دهنده یک فدارکاری یا نیاز به ایمن نگه داشتن فرزند است. جنبه منفی این خواب میتواند نشان دهنده مادر گرسنه باشد که در تصاویر حیوانات ماده نمایش داده میشود. حالا افسانه های یونانی در رابطه با زن بد سیما (گورگون) را با آنیما ترکیب کنیم.

گورگون و تعبیر خواب آنیما

بر اساس افسانه های یونانی، گورگون زن است. نام گورگون از کلمه یونانی gordA3S به معنای وحشتناک گرفته شده است. با این حال در روایت های یونانی توصیفات زیادی از گورگون ارائه شده است. اصطلاح گورگون معمولا به سه خواهر اشاره دارد که به جای مو بر سر مارهای زنده سمی داشتند. ظاهرا هر کسی که از فرمان این زن سرپیچی میکرد به سنگ تبدیل میشد، یادم هست فیلم چنین چیزی را هم ساخته بودند. داستان وحشتناکی است. و فرض این که این دو تا از خواهر ها جاودانه بودند آن را ترسناک تر هم میکند. استنو و ائورائله دو خواهر جاودان بودند. اما سومی، یعنی مدوسا، جاودان نبود و توسط قهرمان و نیمه خدایی به نام پرسئوس کشته شد.

مادر و پسر و خواب آنیما

حالا به توضیح گورگون بازگردیم. همانطور که قبلا گفتم، این خواب نشان دهنده نگاه اغوا کننده رابطه مادر-پسر است. این شرایط بسیار خطرناک است چرا که پسر نمیتواند از مادرش رها شود. او محکوم شده است به مرگ روانشناختی و ناتوانی در رشد و تحول از کودک به فردی بالغ. کارل یونگ این مادر مخرب را به عنوان «او – کسی که باید از او اطاعت شود» توصیف میکند. او قهرمان زن رمان مشهور ریدر هگرد است. کارل یونگ میگوید که آنیما جنبه زنانه شخصیت مرد است. به گفته یونگ، درجه رشد روانشناختی مرد اهمیتی ندارد، او همواره از روح خود، از آنیمای خود، و از یک زن واقعی باخبر است. آنیموس نیز همین حالت را دارد. حتی اگر دیدگاه شخصی آن ها ادغام شود، و معنای آن ها درک شود، طبیعت اصلی را نمیتوان از بین برد.

افسون مادر و تعبیر خواب

کاریل یونگ میگوید که اولویت روانشناختی مرد این است که در نیمه نخست زندگی از آنیمای خود رها شود. یا به بیان دیگر، قصد او این است که افسون مادر را از بین ببرد. با این حال بعدها در زندگی عدم آگاهی از رابطه اش با آنیما منجر به از دست رفتن روح او میشود.

و یک راه برای این که مرد روحش را بازگرداند این است که دوباره با آنیمای خود آشنا شود و تخیل فعالانه را تمرین کند. به بیان دیگر، مرد باید به آنیما یک شخصیت مستقل بدهد و از او سوالاتی بپرسد و به جواب ها توجه کند. کارل یونگ باور داشت که اگر مرد از سایه بیرون آینده و از آنیمای خود آگاه شود، میتواند از خود شاهکاری بسازد. هدف تخیل فعال تبدیل مشکلات به روابط موثر میان ذهن ناهشیار و هشیار است. به بیان یونگ، «شکست آنیما یک مشکل مستقل است»، یونگ چهار مرحله رشد آنیما را به صورت زیر بیان کرده است:

آنیمای مرد

در مرحله اول اوا وجود دارد، آنیمای مرد کاملا کاملا با شخصیت مادر در ارتباط است – نه لزوما مادر واقعی خودش بلکه تصویر زنی که از او مراقبت میکند، به او احساس امنیت میدهد و به او عشق می ورزد. در اولین مرحله همه چیز غریزی، طبیعی و بیولوژیکی است. مردانی که این نوع آنیما را دارند نمیتوانند بدون داشتن رابطه ای اساسی با یک زن، زندگی کنند. این نوع از مردان به راحت توسط زنان کنترل میشوند. آن ها معمولا از ناتوانی جنسی رنج برده یا هیچ نشانه ای از میل جنسی ندارند. آن ها از تصادفات و بیماری ها میترسیند و شخصیت کسل کننده ای دارند.

در مرحله دوم، هلن از تروی وجود دارد، یک شخصیت تاریخی. آنیما در این مرحله شباهت جنسی اشتراکی است. او مدونا، مرلین مونرو و آنجلینا جولی است. مردانی که توسط او اغوا میشوند، معمولا دون ژوان هایی هستند که به ماجراجویی های جنسی جذب میشوند. این مردان عمر کوتاهی دارند چرا که اولا بی ایمان اند و دوما هیچ زنی نمیتواند انتظارات آن ها که توهمات کمالگرایانه نیمه هشیار هستند را برآورده کنند.

عشق معنوی و تعبیر خواب آنیما

در مرحله سوم، مریم وجود دارد. عشق او بیشتر یک تعلق خاطر معنوی است. این عشق در هیجانات و توانایی داشتن رابطه ای صادقانه با زنان بازتاب می یابد. مردانی که چنین آنیمایی دارند زنان را همانطور می بینند که هستند، مستقل از نیاز های خود. میل جنسی آن ها در زندگیشان ادغام شده و یک فعالیت مستقل نیست که آن ها را هدایت کند. چنین مردانی تفاوت میان عشق و شهوت را درک میکنند. آن ها روابط طولانی مدتی دارند چرا که میتوانند در برابر وسوسه ایستادگی کرده و تفاوت بین چیزی که دوست دارند و تصویر درونیشان از زن را متوجه شوند.

مرحله چهارم سوفیا است که در انجیل با عنوان خردمند به آن اشاره میشود. او راهنمای درونی مرد است که ذهن هشیار و ذهن ناهشیار را به هم متصل میکند. سوفیا نیازی به یافتن هدف حقیقی زندگی ندارد. او بئاتریس دوزخ دانته است. او الهه هنرمندان بوده و نیز همسر طبیعی مردان باهوش کلاسیک است. به گفته یونگ، به ندرت مردی در جهان مدرن در رشد روانی اش به مرحله چهارم میرسد.

پذیرش آنیما

همانطور که حدس زدید، آنیمای مرد همراه با افزایش سن او رشد میکند. وقتی یک مرحله تمام میشود، روان به طور طبیعی مرد را تحریک میکند تا به مرحله بعدی برود. هیچ دشواری یا بحرانی در فرایند رشد آنیما و حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر وجود ندارد. و نتیجه نهایی یافتن آرامش درونی و خانه است. بنابراین، آنیما به یکی از عناصر روان مرد تبدیل میشود. متوجهم که به نظر گیج کننده می آید اما نتیجه ای که من از این بحث گرفته ام این است که آنیما در همه مردان وجود دارد.

و هرچه مردان زودتر جنبه های زنانه خود را بپذیرند، رابطه بهتری با آنیما برقرار خواهند کرد. با این حال همه مردان مثل هم نیستند و این واقعیت است. و همه نمیتوانند معنای آنیما را درک کنند. برخی افراد فکر میکنند چرند است، اما آن ها مردانی هستند که منیت قوی ای داشته و در زندگی دچار مشکل میشوند. و وقتی شروع کنند به پذیرش خود همانگونه که هستند، و به بصیرت خود توجه کنند، زیبایی پذیرش و ارتباط با آنیمای خود را خواهند دید. پذیرش اولین قدم برای ساخت یک شاهکار از خویشتنی است که یونگ درباره آن صحبت میکند. پس از آن همه چیز به صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

رشد آنیما

این چهار مرحله همچنین به عنوان تفکر، شهود، احساس و شور ارائه شده اند. و اگر فرد در زمان مناسب از نظر هیجانی با این مراحل هماهنگ نشود، در نهایت زندگی اش به هم خواهد ریخت. به همین دلیل است که رشد آنیما اهمیت دارد. اگر آنیمای خود را پرورش ندهید و با جنبه زنانه خود یکی نشوید، در سرنوشتی گیر خواهید کرد که دائما شما را به مسیری غلط میکشاند. شما با زنی نامناسب وارد رابطه عاشقانه خواهید شد، و همین اشتباهات را تکرار خواهید کرد. شما از خود خواهید پرسید که چرا اخساس ناکامل بودن میکنم و نمیدانید تنها فردی که واقعا شما را کامل میکند خودتان خواهید بود. شما اغلب به خود و تصمیماتتان شک خواهید داشت. شما در جهان خود گم میشوید و این امر باعث میشود احساس عدم کفایت داشته باشید.

جنس مخالف و تعبیر خواب آنیما

در رابطه با خواب های ما = آنیما را به عنوان نماد هایی می بینیم که ظاهر میشوند، اما میتواند به صورت شخصیت مردانه نیز ظاهر شود. این شخصیت نشان دهنده فردی است که میخواهید در آینده به آن تبدیل شوید. یا فردی که خیال میکنید هستید و پتانسیل تبدیل شدن به آن را نیز دارید. با این حال تنها راه برای دستیابی به این هدف این است که نشانه هایی که آنیما برای شما میفرستد را درک کنید و دعوت برای شناخت بهتر خود را بپذیرید.

در خواب ممکن است: ببینید شخصی از جنس مخالف در خوابتان ظاهر میشود (مثلا متجاوز، جادوگر، شعبده باز، پلیس، پدر، مادر، کشیش و غیره). با یک شخص یکی شوید (مرد یا زن). یک معشوق را ببینید. گرایشات مردانه/زنانه نشان دهید. لباس هایی پوشیده باشید که عمدتا با جنس مخالف در ارتباط است.

تغییرات مثبت در راه اند اگر: از تاثیر مرد یا زن آگاه باشید اما خوابتان به صورت کلی مثبت باشد. درس های خوبی از این خواب بیاموزید.

در زندگی به شروع های تازه نیاز دارید اگر در خواب: در شرایطی منفی گرایی نشان دهید. شرایط به شما احساس راحتی ندهد. شرایط شامل ترس یا چیزهایی که فراتر از چیزهای آشکار هستند باشد.

احساساتی که ممکن است در خواب ملاقات یک آنیما تجربه کنید: ترس، اضطراب، شد، آماده نبودن، شادی، اعتماد به نفس، تولد دوباره و اعتماد. ممکن است این احساسات را در بیداری نیز تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *