تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی: انواع تعبیر پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی، ساختمانی برای پارک کردن ماشین‌ها است. تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی به این بستگی دارد که آیا در آن ماشینی دیده اید یا خیر، اگر دیده اید چه نوع ماشینی بوده است، چه اتفاقی در پارکینگ افتاده، و چه ماشینی داشتید. پارکینگ های طبقاتی عمدتا در کتاب های قدیمی تر نشانه ثروت اند اما میتوان آن ها را به عنوان پیشرفت، فرار کردن از چیزی، یا احساس زندانی بودن تعبیر کرد. استفاده از پارکینگ در خواب میتواند نشان دهنده این باشد که احساس میکنید در حال از دست دادن هویت خود هستید، احتمالا از لحاظ حرفه ای. از آن جایی که ماشین ها با حرکت به جلو ارتباط دارند تعبیر این خواب میتواند این باشد که احساس گیر افتادن میکنید، شاید زمان آن رسیده است که آینده خود را بررسی کنید.

پارکینگ ها اغلب دارای دوربین مداربسته یا نگهبان هستند تا کسی نتواند ماشین ها را بدزدد. پارکینگ ها میتوانند متعلق به دولت یا شرکت های خصوصی باشند، این مکان ها از لحاظ تجاری برای کسب و کار ها بسیار مناسب اند و فضای درونی آن ها عمومی بوده و به محلی برای پارک وسایل نقلیه اختصاص داده میشود. برخی پارکینگ های طبقاتی میتوانند چندین کاربرد داشته باشند، ممکن است با فروشگاه های در محل یا دفاتر ادغام شده باشند. اکثر پارکینگ های طبقاتی در بریتانیا بتنی بوده و ارتفاع زیادی دارند. چرا که در این کشور  ساخت این بنا ها ارزان قیمت است و پارکینگ های قدیمی تر معمولا ارتفاع کمتری داشته و در ساخت آن ها از روکش های فلزی استفاده شده است.

پیش از صحبت درباره تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی دوست دارم بیشتر درباره معنای نمادین پارکینگ های طبقاتی بحث کنیم. اگر در خواب ببینید که در یک پارکینگ طبقاتی رانندگی میکنید و به دنبال پیدا کردن جایی برای پارک هستید به این معنی است که دوست دارید حوزه مهمی از زندگیتان را برای مدتی کنار بگذارید. افراد اغلب زمانی این خواب را میبینند که مسئولیت های بی پایانی داشته یا توقعات بالایی در زندگی دارند. در نتیجه، آرزو میکنند میتوانستند مدتی از این وضعیت فرار کنند و با خود خلوت کرده و درباره نیازهایشان فکر کنند.

تعبیر خواب گم کردن ماشین در پارکینگ چیست؟

گم کردن ماشین در پارکینگ در زندگی واقعی بسیار متداول است. دیروز چون فکر میکردم ماشینم را دزدیده اند به پلیس تلفن زدم. البته کار احمقانه ای بود چرا که ماشینم را در جایی شبیه به محلی که در آن دنبال ماشینم میگشتم پارک کرده بودم. وحشتی که به خاطر پیدا نکردن ماشینم تجربه کردم، و دویدن در طبقات پارکینگ را به یاد دارم. دیدن چنین شرایطی در خواب، که در آن نمیتوانید ماشین خود را در پارکینگ پیدا کنید، نشان دهنده احساس شما مبنی بر گم کردن چیزی در زندگی است. اگر خوابتان روی یک رنگ خاص ماشین متمرکز باشد میتواند تعبیر بسیار جالب تری داشته باشد.

به صورت مختصر به آن اشاره میکنم. گم کردن ماشین آبی رنگ نشان میدهد شما فرد قضاوتگری هستید، گم کردن ماشین زرد نشان میدهد باید مسیرهای بالقوه ای که پیش رو دارید را بررسی کنید. گم کردن ماشین سیاه رنگ نماد ناتوانی شما در توقف کردن در حال حاضر است. پارکینگ طبقاتی میتوانند نشان دهنده این باشد که مسائل در جهات مختلف حرکت میکنند و شما احساس میکنید گم شده اید، و میخواهید سرعت امور کاهش یافته و مدتی به تاخیر بیفتد.

تعبیر خواب پارکینگ خالی چیست؟

پارکینگ خالی در خواب نشان میدهد که نیاز به استراحت و تجدید قوا دارید و باید کمی برای خودتان وقت بگذارید. از لحاظ معنوی این پارکینگ میتواند نشان دهنده انرژی ها و مهارت های خلاقانه پنهان شما باشد که اگر خیلی استرس داشته باشید و بیش از حد کار کنید نمیتوانید از آن ها استفاده کنید. تعبیر پارکینگ خالی در خواب این است که در آینده تغییرات بزرگی ایجاد میشود. مهم ترین چیز این است که به جای بیشتر کردن باری که بر دوش دارید کمی استراحت کنید. درباره کسب و کار های مخفی و اثری که میتواند روی پیشرفت شما داشته باشد فکر کنید.

تعبیر خواب گم کردن ماشین در یک پارکینگ چیست؟

این موضوع را در بالا شرح داده ام، این خواب میتواند بیانگر این باشد که احساس میکنید گم شده اید، هرچه بیشتر فکر کنید مسئولیت های خود را از دست میدهید، مسئولیت های بیشتری قبول خواهید کرد.

پارکینگ از لحاظ معنوی نماد چیست؟

در مورد تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی باید ساختمان پارکینگ از لحاظ تعبیر خواب آنالیز شود اما از نظر معنوی پارکینگ با کنار گذاشتن مشکلات و امکان پیشرفت در زندگی در ارتباط است. ممکن است اغلب فکر کنید مسئولیت ها و انتظاراتی که دیگران از شما دارند، شما را زمین گیر کرده است. در نتیجه، تنها میخواهید احساسات خود را جایی پارک کنید تا بتوانید تجدیدقوا کنید. ساختمان پارکینگ نیز مهم است. هر چه در طبقه بالاتری رانندگی کنید، یعنی در زندگی تمایلات بیشتری دارید.

تعبیر خواب ماشین پارک شده چیست؟

اگر در خواب ماشینتان را پارک میکنید نشان میدهد که میخواهید مسئولیت های روزمره خود را طوری کنترل کنید که خطری شما را تهدید نکند، درست مثل ماشین که در محل امنی پارک میکنیم. پارکینگ میتواند تاریک باشد یا با بتن محکم شده باشد که نشان دهنده احساسات پنهان شده است.

اگر خواب دیدید که با ماشینتان تصادف میکنید، تعبیر آن این است که دوست دارید از زندگی فرار کنید. اگر خواب دیدید که در پارکینگ دنبال میشوید و سعی میکنید ماشینتان را پارک کنید یعنی نیاز دارید بهتر هیجاناتتان را ابراز کنید. اگر خواب ببینید در پارکینگ یا قاتل یا جنایتکار حضور دارد یعنی احتمالات جدیدی برای شما ایجاد خواهد شد.

تعبیر خواب ناتوانی در یافتن جای پارک چیست؟

این خواب بسیار گیج کننده است، چند موقعیت را به یاد دارم که خواب دیدیدم نمیتوانم ماشینم را پارک کنم، علت این امر میتواند این باشد که چنین اتفاقی واقعا برای من افتاده است. باید توجه داشته باشیم که رانندگی کردن و ناتوانی در یافتن جای پارک چیزی است که در زندگی روزمره ما زیاد اتفاق می افتد. پیدا نکردن جای پارک به علت زیاد بودن تعداد ماشین هایی که در خیابان ها میبینیم چیز نادری نیست. همیشه این ریسک وجود دارد که نتوانید ماشینتان را پارک کنید. اگر خواب ببینید که میخواهید به دیدن دوستی بروید یا به شهر رفته اید، یافتن جای پارک همیشه سخت است. رانندگی کردن و نیافتن جای پارک میتواند نشان دهنده این باشد که میخواهید «فضای» خود را در زندگی بیابید.

تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی به صورت دقیق در کتاب های تعبیر خواب قدیمی چیست؟

اگر خواب یک پارکینگ طبقاتی را دیده اید، شاید درک این رویا برای شما سخت باشد. مثل دیگر خواب ها، عادی است که ندانید آیا محلی که خوابش را دیدید تاثیر مهمی وی خواب شما داشته یا خیر. ابتدا، باید متوجه شوید که آیا محلی که در خواب دیدید معنای شخصی ای برای شما دارد یا خیر.

خواب پارکینگی را دیده اید که قبلا به آن رفته اید؟ آیا پارکینگ محل زندگی خودتان بود یا پارکینگ سینمایی که همیشه به آن میروید؟ آیا در پارکینگ محل کارتان بودید، یا پارکینگ بیمارستان، یا یک ساختمان تجاری؟ اگر احساس میکنید پارکینگ آشنا بوده، بنابراین میتواند بخشی از معنای بزرگتری باشد. صرفنظر از این که ماشین خودتان را پارک میکنید، ماشین دیگری را میرانید، یا نمیتوانید ماشینتان را بیابید… این محل نشان دهنده این است که سعی دارید به ملاقات زمانی در گذشته خود بروید و درباره اش فکر کنید.

برای مثال اگر خواب دیدید کسی را در یک پارکینگ طبقاتی میبوسید، و در واقع قبلا قرار عاشقانه ای داشتید و کسی را در پارکینگ ملاقات کرده اید خواب شما قطعا درباره روابط است. تنها بودن در پارکینگ نیز بیانگر احساس تنهایی یا دلتنگی برای کسی است. اگر در آن پارکینگ دنبال میشوید معنی آن میتواند این باشد که احساس میکنید در رابطه کنونیتان جایی برای رفتن ندارید… به ویژه اگر نمیتوانید راه خروج پارکینگ را پیدا کنید. به همین علت، مهم است ابتدا متوجه شوید که قبلا در آن مکان بوده اید یا خیر.

اگر پارکینگی که در خواب دیدید را نمیشناسید و احساس میکنید آشنا نیست اما مشکلی ندارید و از آن نمیترسید، باید روی ماشینی که در خواب دیده اید تمرکز کنید. اگر ماشین خودتان را میرانید و صرفا به پارکینگ رفته اید و میخواهید جای دیگری بروید، احتمالا خواب شما معنای خاصی ندارد. اگر ماشین بزرگتر، گران تر، یا ماشین شخص دیگری را میرانید، حوزه هایی را در زندگیتان جستجو کنید که احساس میکنید در آن ها کمبود دارید. چنین خواب هایی بیانگر تغییرات مثبتی هستند که در آینده برای شما رخ میدهند و باعث میشوند امکان رشد و کسب آزادی مالی ای که نیاز داشته اید را کسب کنید.

پارکینگ طبقاتی

احساس ترس در پارکینگ در فیلم های ترسناک رایج است.

کسی که دنبال شده یا تیر خورده بین ماشین ها پنهان میشود. این خواب میتواند بیانگر ترسی باشد که در زندگی دارید. ترس یک خواب متداول است و میتواند بسیار عمومی باشد. به کسی که از او ترسیده بودید یا چیزی که از آن فرار میکردید توجه کنید تا چیزهای بیشتری درباره خوابتان بفهمید. اگر آن شخص فرد خاصی بوده است بنابراین میتوانید خوابتان را به او یا مشکلی در زندگیتان ارتباط دهید که با ترس شما سر و کار دارد. یکی از مثبت ترین خواب ها، خوابی است که در آن به کسی کمک میکنید.

در مورد تعبیر خواب پارکینگ طبقاتی باید گفت که اگر خواب دیدید به کسی کمک میکنید ماشینش را پیدا کند یا ماشینش را روشن کند، نشان میدهد پاداش خیرخواهی هایی که در زندگی دارید را خواهید گرفت. این میتواند نشان دهنده دریافت کمک یا پول از کسی باشد که قبلا به او کمک کرده اید.

اگر خواب دیدید به کسی کمک میکنید ماشینش را پیدا کند یا ماشینش را روشن کند، نشان میدهد پاداش خیرخواهی هایی که در زندگی دارید را خواهید گرفت. این میتواند نشان دهنده دریافت کمک یا پول از کسی باشد که قبلا به او کمک کرده اید.

ممکن است در خوابتان: یک ماشین را پارک کرده باشید، یک ماشین را دزدیده باشید، کسی ماشین شما را دزدیده باشد، ماشینتان را گم کرده باشید، کسی شما را دنبال کنید یا کسی را در پارکینگ دنبال کنید، نیاز به کمک داشته باشید، ترسیده یا نگران باشید.

تغییرات مثبت در راه اند اگر: ماشینی که می راندید یا پارک میکردید متعلق به خودتان بود و نسبت به ماشینی که در واقعیت دارید بهتر بود – بیانگر ثروت و آزادی مالی. به کسی کمک کردید.

این خواب با حالات زیر در زندگی در ارتباط است: کمک کردن به یک نفر، ترسیدن.

احساساتی که شاید در خواب پارکینگ طبقاتی با آن ها مواجه شده اید: نگران، خوشحال، دلواپس، مضطرب، ترسیده، کسل، سست، منتظر، بی تاب، کمک کننده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *