تعبیر خواب گرگ : انواع تعبیر کامل خواب گرگ

فهرست مطالب

تعبیر خواب گرگ چیست؟ تعبیر خواب های کشتن گرگ و توله گرگ و خواب گرگ مرده و چشم های گرگ و حرف زدن گرگ را در نیمروز بخوانید.

خواب سگ های وحشی را دیدن بدین گونه تفسیر می‌شود که احساساتتان در دنیای بیداری به چالش کشیده می‌شود. اگر در خواب دیدید که توسط یک گرگ یا دسته از گرگ‌ها تعقیب می‌شدید نشان می‌دهد که ممکن است در آینده از افسردگی رنج ببرید. گرگ در خواب می‌تواند نشان دهد که باید در زندگی احساس کنید که وجود دارید. زیرا گرگ‌ها باهوش هستند و می‌دانند چگونه زنده بمانند و با یکدیگر کار کنند. گرگ یک حیوان باشکوه است که می‌تواند در خواب ما ظاهر شود و پیامی برای ما داشته باشد. شما می‌توانید به  دیگران تکیه کنید. گرگ‌ها با زوزه کشیدن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. خواب گرگ دیدن می‌تواند نشان دهد که شما مصمم هستید که در زندگی پیشرفت کنید.

گرگ در خواب نشانه چیست؟

گرگ خودش می‌تواند نشان دهنده حمایت از سوی دیگران در رابطه با مشکلات که شما در طول زندگی روزانه با آنها رو به رو هستید باشد. اگر در خواب گرگ ببینید می‌تواند هم تفسیر منفی و هم مثبت داشته باشد. این خواب اغلب نماد نگرش‌هایتان نسبت به دیگران است و می‌تواند نشان دهنده شخصیت خودتان باشد. اگر به روانشناسان خواب دهه ۱۹۳۰ نگاهی بیندازیم آنها معتقد بودند که دیدن گرگ‌ در خواب نتیجه مستقیم تصاویری‌ هستند که در دنیای واقعی به ما نشان داده می‌شوند. گرگ ها را در فیلم‌ها و تلوزیون به عنوان یک تاثیر منفی نشان داده می‌شوند. جانگ روانشناس غربی معتقد است که گرگ به نوعی به انگیزه‌های درونی زندگی در گروه‌ها و تجاوز پنهان است. می‌توانیم نتیجه بگیریم که این خواب به کهن الگوهای آنیما مربوط می‌شود.

تعبیر خواب گرگ : ویژگی های گرگ در کهن الگو

۱۲ کهن الگو وجود دارند که به روح، خود و نفس تقسیم می‌شوند و می‌تواند به عنوان ارتباط بین خوب و بد، زن و مرد و وحشی و نجیب در طبیعی دیده شود. در این مورد، ویژگی‌های گرگ می‌تواند بر ذهن ناخودآگاه و شخصیت شما غالب شود. به علاوه گرگ می‌تواند به ذهنیت فعلی شما مربوط باشد و قسمت آشفته زندگی شما و حتی تمایلات جنسی‌تان را نشان دهد. از آنجایی که گرگ روی زندگی کردن گروهی تمرکز دارد این خواب نشان می‌دهد که به هماهنگی رابطه‌ها با کسانی که اطرافمان هستند نگاه کنیم.

در زبان آلمانی گرگ بدین صورت ترجمه می‌شود. (warg, verag و  warm). در انگلیسی این کلمه‌ها برای روح‌ها شیطانی، راهزن‌ها و افراد متقلب در نظر گرفته می‌شوند. بیزاری از گرگ‌ها از کجا می‌آید؟ اگر به زمان غارنشینی برگریدیم گرگ در کنار انسان‌ها شکار می‌کرد. ۳ هزار سال پیش گرگ به عنوان حیوان خطرناک شناخته شد چرا؟ به این دلیل که او گله گاو ها را شکار می‌کرد و از همان موقع بود که تنفر از گرگ‌ها به وجود آمد.

تعبیر خواب گرگ

دیدن گرگ در خواب در رسوم شرقی

در رسوم های شرقی، آنها خواب گرگ دیدن را خوابی که یک رویدادی را پیش گویی می‌کند تفسیر می‌کنند. اما در کتب غربی، دیدن  یک گرگ جوان در خواب بدین معنی است که شما باید در برابر دشمنی و شرارت محافظت شوید. شما از کسی حمایت خواهید کرد که ممکن است بعدا از شما سرقت کند و تخریب یا نابودتان کند. اگر در خواب بچه گرگی را ببینید بدین معنی است که چیزهایی به حالت اول برمی‌گردد. در تفسیر فارسی، خواب گرگ دیدن یعنی کسی مخفیانه از شما متنفر است.

اگر در خواب یک گرگ خانگی ببینید

می‌تواند نشانه مثبتی داشته باشد و خبر از شادی که در راه است بدهد. وفاداری گرگ ها بدین معنی است که در خواب گرگ می‌تواند از ما محافظت کند. به عنوان مثال، دوستانی در اطرافتان دارید که نسبت به شما وفاداری و عشق می‌ورزند. دیدن چندین گرگ در خواب، به معنای یک آسیب بزرگ است. کشتن گرگ در خواب یعنی شما از شر یک دشمن خلاص می‌شوید. اگر در خواب ببینید که گرگی شما را گاز گرفت نشان می‌دهد که در زندگی واقعی کسی سعی دارد شما را آزار برساند.

اگر در خواب زوزه گرگ را شنیدید بدین معنی است که در مورد سرقتی هشیار و محتاط باشید یا کسی ممکن اسن شما را بدزدد. به طور کلی، گرگ در خواب نشان دهنده دشمنان پنهانی است. اگر در خواب گرگ به شما حمله کرد نشان دهنده یک خطر در زندگی بیداری‌تان است. اگر در خواب با گرگ جنگیدید بدین معنی است که در زندگی موفق می‌شوید. اگر در خواب دیدید که گرگ به چوپان حمله کرده است خبر از آمدن یک غم وناراحتی در خانواده‌تان می‌دهد. گرگ با دهان باز در خواب تعبیرش این است که دشمنانتان شما را نابود می‌کنند.

معانی و تعبیرهای خواب گرگ دیدن در دهه ۱۹۳۰

بدین صورت بوده است که اگر در خواب گرگی درنده را مشاهده کنید نشان دهنده یک دشمن بی رحم است. گروهی از گرگ ها به معنای جنگ است. اگرببینید که گرگی حرکت می‌کند از یک بیماری خبر می‌دهد و اگر شما را گاز گرفت بدین معنا است که تحت ستم قرار خواهید گرفت. اگر در خواب به گرگ حمله کنید یعنی اینکه شما از دست دشمنان رهایی پیدا می‌کنید.

اگر در خواب با دست‌های خالی گرگ را بکشید یعنی اینکه شما در زندگی واقعی سعی دارید با برنامه از یک دشمن خطرناک خلاص شوید. اگر درخواب تنها هستید و گرگ به شما حمله کرد به معنای خطر بزرگ است. اگر ببینید که گرگ در حال تعقیب شماست تعبیرش این است که شما در زندگی واقعی از جهات مختلف تحت فشار هستید. اگر در خواب گرگ چوبی را دیدید نشان دهنده رنج است و اینکه شما توسط دشمنان احاطه شده‌اید. شکار گرگ به معنای خطر پیش روی است.

تعبیر خواب گرگ : کشتن یک گروه گرگ در خواب

به معنای موفقیت قریب و الوقوع است. اگر در خوابتان گرگی را ببینید که خواب است به معنای داشتن یک دشمن پنهانی است که دارید. در کتب تعبیر خواب ۱۹۳۰، دیدن گرگ در خواب نشان دهنده این بود که شما مجبور می‌شوید پول قرض بگیرید.

اگر خواب دیدید که شما ترسیدید یا گرگ را کشتید بدین معنا بود که در آینده شانس خوبی خواهید داشت. به طور کلی، این خواب نشانه دشمن است. دیدن گرگ درخواب نشان می‌دهد که شما باید در زندگی واقعی اطراف خود را به خوبی بپایید. اگر یک نوزاد گرگ را ببینید نشان دهنده از دست دادن است. اگر گرگی شما را گاز گرفت در خواب بدین معنی است که کسی قصد دارد شما را ناراحت کند و باید از یک شخصیت بیر حمی در زندگی واقعی خلاص شوید. اگر در خواب دیدید که از دست گروهی از گرگ‌ها فرار می‌کردید نشان دهنده یک خطر پنهان است.

معنی معنوی گرگ چیست؟

متون زیادی هستند که در مورد معنی معنوی گرگ توضیح داده‌اند. یک الهه رومی شناخته شده به نام Great-She-Wolf و یک خدای شناخته شده اسکاندیناوی به نام Odin  است که همیشه گرگ‌های معروف با نام Freki و Geri دیده شده است. به طور معنوی گرگ تعادل و راهنمای دیگران در سفر مربوط می‌شود. گرگ به نوعی ارتباط با دیگران را نشان می‌دهد و اینکه مسائل شخصی حل خواهند شد. زمانی که در خواب دیده می‌شود می‌تواند بازتابی از حکمتی قدیمی باشد و شما از طریق دوستان یا خانواده‌تان یاد خواهید گرفت. این خواب همچنین می‌تواند نشان دهد که شما باید محافظت شوید و مورد احترام قرار گیرید.

انواع تعبیر خواب گرگ

تعبیرخواب گرگ های سفید مناطق سردسیر:

گرگ‌هایی که در گرینلند شمال کانادا همچنین بخش‌هایی از آلاسکا پیدا می‌شوند اگر به خواب شما بیایند تعابیری دارند. اگر در خواب گرگ سفیدی را ببینید نشان می‌دهد که (از لحاظ دیدگاه معنوی) شما احساس ناتوانی می‌کنید و قادر نیستید با مشکلاتتان کنار بیاید. گرگ های قطب شمال می‌توانند در شرایط وحشتناکی هم به طور شگفت انگیز زنده بمانند و در آب و هوای خیلی سرد هم طاقت بیاورند. اگر در خواب ببینید که توسط یک گرگ قطبی تعقیب می‌شدید می‌تواند نشان دهنده این باشد که دیگران در شرایط سخت شما را راهنمایی می‌کنند. گرگ‌های قطبی معمولا به طور گروهی زندگی می‌کنند و کاملا سفید هستند. گرگ‌های قطبی در خواب می‌توانند نشان دهنده بخش غریزی شخصیت ما باشند.

تعبیر گرگ سیاه چیست؟

اگر در خواب گرگ سیاهی را مشاهده کنید می تواند نشان دهنده قدرت دیگران باشد. سیاه به طور معنوی به افسردگی و تاریکی مربوط است. گرگ های سیاه معمولا در سیبری و مناطق جنگلی زندگی می‌کنند. تقریبا ۶۰ درصد گرگ‌ها در کانادا سیاه هستند و به عنوان شکارچیان نمونه شناخته می‌شوند. گرگ سیاه به طور کلی اگر در خواب دیده شود نشان می‌دهد که به هدفی باید دست پیدا کنید و باید برای رسیدن به آن کاری انجام دهید. اگر تلاش کنید موفق می‌شوید.

تعبیر گرگ خاکستری چیست؟

گرگ خاکستری معمولا در جنگل زندگی می‌کند و بزرگ‌ترین عضو خانواده سگ‌ها هستند. اگر در خواب یک گرگ خاکستری ببینید نشان می‌دهد که در زندگی واقعی شما باید در مورد محل سکونت بدتان فکر کنید و از آنجا بروید. خاکستری به عنوان یک رنگ معنوی نشان دهنده جدا شدن از دیگران است. به عنوان تعبیر کلی، گرگ خاکستری در خواب نشان می‌دهد که باید با خانواده خود سازش کنید. همانطور که گفتیم گرگ در خواب به معنای ارتباط و حمایت در زندگی بود.

اگر خواب گرگ ببینید

بدین معنی است که دیگران در زندگی بیداری به شما کمک خواهند کرد. گرگ ها گروهی شکار می کنند و اگر در خواب ببینید که دور شما قرار گرفته‌اند نشان دهنده درت خانوادگی شماست. به عبارتی دیگر اگر در خواب ببینید که توسط گرگ ها احاطه شده اید می‌تواند نشان دهنده یک نتیجه مثبت یک مشکل باشد.

اگر در خواب زوزه کشیدن گرگ را ببینید

می‌تواند نشان دهنده این باشد که باید با ترس‌هایتان رو به رو شوید. بدین معنی که در زندگی واقعی بخاطر ترس نمی‌توانید به اهدافتان برسید. گرگ خودش یک ارتباط معنوی را نشان می‌دهد . ما اغلب در فیلم ها می‌بینیم که گرگ‌ به سمت ماه زوزه می‌کشد و اگر در خواب چنین حالتی را دیدید بدین معنی است که سعی دارید در زندگی بیداری از خودتان در برابر چیزی محافظت کنید. شما باید به حسی که در طول این خواب دارید توجه کنید زیرا مهم است. اگر گرگ بیش از اندازه زوزه می‌کشید بدین معنی است که باید در زندگی منعطف‌تر باشید. اگر به جنبه معنوی گرگ نگاه کنیم می‌دانیم که آنها می‌توانند نشان دهنده این باشند که گروهی از افراد شما را حمایت خواهند کرد. اگر در خواب صدای زوزه گرگ در جستجوی شکار را شنیدید از یک موقعیت غیرممکن خبر می‌دهد.

اگر در خواب گرگ قرمزی را مشاهده کنید

می‌تواند نشان دهنده علاقه باشد و چون کمی قبل تر گفتیم که گرگ نشان دهنده گروه‌ها و ارتباطات است اما اگر گرگ قرمز در خوابتان بود می‌تواند به معنای شور واشتیاق در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که گرگی به شما حمله می‌کند یا تعقیبتان می‌کند و قصد دارد شما را شکار کند

می‌تواند تعبیری متفاوت داشته باشد. گرگ‌ها معمولا برای چند روز در کمین شکار خود هستند. آنها برای زنده ماندن باید شکار کنند. اگر در خواب مورد حمله گرگ واقع شدید یا توسط یک گرگ شکار شدید نشان می‌دهد که شما در زندگی واقعی با برخی مشکلات گروهی مواجه می‌شوید. ممکن است با گروهی مشاجره کنید. در زندگی گرگ‌ها اگر گرگ نر به بقیه گروه دستور دهد آنها حمله می‌کنند. گرگ خاکستری ۹ کیلومتر می‌تواند بدود و خیلی سریع شکار می‌کنند.

گرگ قطبی تقریبا ۶۴ کیلومتر می‌دود و بدین معنی است که اگر گرگی به دنبال شما بود به معنای آگاه بودن از مشکلات است که خیلی سریع حل و فصل می‌شوند. اگر گرگ در زمین برفی شما را شکار کرد بدین معنی است که شخص سنگ دلی در زندگی‌تان وجود دارد. دیدن گرگی که در حال خوردن گوزن، ماهی یا خرگوش است نشان می‌دهد که شما ذاتا فرد سازش گری هستید.

اگر در خواب گله گرگ ببینید

بدین صورت تعبیر می‌شود که باید از یک رئیس یا رهبر در زندگی تبعیت کنید. یک ارتباط روانشناختی و نظم اجتماعی وجود دارد. ممکن است مایل باشید که بهتر ارتباط برقرار کنید و خودتان را یک رهبر در محل کار نشان دهید. دیدن گله گرگ در خواب نشان می‌دهد که باید نظم را در خانواده و فعالیت‌های اجتماعی رعایت کنید. این خواب به طور کلی در مورد قدرت، عشق  شما است .

خواب یک گرگ از فاصله دور دیدن چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب گله‌ای گرگ از فاصله دور ببینید بدین معنی است که باید به دنبال جوابی در زندگی بیداری باشید. این یک خواب غیراحساسی است و می‌تواند بدان معنا باشد که گروهی از افراد وجود دارند که از دور در زندگی از شما حمایت می‌کنند.

گرگ تنها در خواب دیدن به چه معناست؟

اگر گرگ تک و تنهایی در خواب ببینید نشان دهنده فردی تنها است. این شخص به تنهایی کار می‌کند ومعمولا جدا از گروه‌ها است. این اصطلاح همچنین برای گرگ‌هایی که از گله خارج می‌شوند بکار می‌رود آنها تنها هستند تا وقتی که گله‌ای دیگر برای پیوستن پیدا کنند. گاهی اوقات آنها را گرگ‌های چموش می‌نامند.

اگر بخواهیم به دنبال معنی این اصطلاح در زبان انگلیسی بگردیم lone wolf به کسانی گفته میشود که تمایل دارند در شرکت خودشان کار کنند به نوعی کسب و کار خود را داشته باشند. اغلب این واژه در حملات تروریستی استفاده می‌شود در واقع زمانی که کسی به تنهایی عمل می‌ کند. اگر در خواب گرگ تنهایی را ببینید بدین معنی است که چیزی در زندگی شما را به چالش میکشد. خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که با گرگ تکی مواجه شویم. گرگ‌ها همانند سگ‌ها شخصیت قدرتمندی دارند. آنها قادر هستند در شرایط سخت زندگی کنند.

تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ:

اگر در خواب دندان‌های گرگ را ببینید نشان می‌دهد که چیزی در زندگی‌تان شما را به چالش خواهد کشید. خیلی به ندرت پیش می‌آید که گرگی به شما حمله کند اما در تاریخ چنین حادثه‌هایی داریم. در حقیقت، در سال ۲۰۱۵، ۱۸ حمله گرگ در آمریکای جنوبی و ۱۲ مورد در کانادا گزارش شد. گرگ معمولا وقتی حمله می‌کند شکارش را می‌خورد. اگر بخواهیم این خواب را تفسیر کنید باید به خوی گرگ از دیدگاه روانشناسی نگاه کنیم. آنها متجاوز هستند از همین اگر گرگی شما را در خواب گاز بگیرد بدین معنی می‌تواند باشد که کسی در زندگی بیداری‌تان به شما حمله می‌کند.

اگر در خواب ببیند که گرگی با شما حرف می‌زند

این می‌تواند یک خواب عجیب باشد و تعداد کمی از افراد ممکن است این خواب را ببینند.

معمولا حرف زدن گرگ زمانی که ما تجربه از دست دادن داریم برخی اوقات در خوابمان رخ می‌دهد.

اگر گرگ در خواب با شما حرف زد می‌تواند نشان دهنده آن باشد که ذهن ناخودآگاه‌تان نمادی از گرگ را در زندگی روزانه‌تان دارد.

گرگی که صحبت می‌کند نشان می‌دهد که باید بررسی کنید به چه کسی در زندگی اعتماد دارید.

ممکن است سوالی در مورد اینکه آیا به شخص نزدیکی اعتماد کردید به وجود آید.

به طور کلی اگر گرگی در خواب با شما حرف بزند بدین معنی است که شما به دنبال حفاظت هستید.

اما ممکن است آنجایی که فکرش را می‌کنید نباشد.

در بسیاری از کتاب های تعبیر خواب، اگر گرگ صحبت می‌کند می‌تواند بدین معنی باشد که کسی در زندگی بیداری‌تان قابل اعتماد نیست.

اگر در خواب ببینید که با گرگی دوستانه رفتار می‌کنید چه تعبیری دارد؟

گرگ ها معمولا با سگ‌ها که یکی از  بهترین دوست‌های انسان هستند اشتباه گرفته می‌شوند.

تفاوت بین سگ و گرگ در این است که گرگ‌ها سخت اهلی می‌شوند.

گرگ‌ها معمولا تجاوز ما را منعکس می‌کنند.

همانطور که قبلا گفتیم گرگ‌ها گله‌ای زندگی می‌کنند و طبیعت آنها تجاوز گر و مهاجم است.

اگر در خواب ببینید که گرگی دوستانه رفتار می‌کند:

بدین معنی است که قرار است به یک هماهنگی در زندگی برسید.

گرگ‌ها می‌تواند مانند سگ‌های خانگی هستند.

گاهی اوقات مشکل است تشخیص دهید که انچه در خواب دیده‌اید گرگ بوده یا سگ.

محیط خارجی در خواب شما می‌تواند سرنخ‌هایی بدهد.

اگر در خواب جنگلی را می‌دیدی پس گرگ نشان دهنده ارزش های شخصی شما است.

در زمان غارنشینی، گرگ‌ها یاد می‌گرفتند که با انسان‌ها زندگی کنند اما هنوز خوی وحشی گری خود را داشتند.

تفاوت بین سگ ها و گرگ‌ها در این است که گرگ هرگز خوی تجاوز گر و وحشی خود را از دست نمی‌دهد.

اگر یک گرگی را در خواب ببینید که دوستانه است می‌تواند نشان دهنده این باشد که کسی در زندگی بیداری‌تان با مهربانی ظاهر می‌شود اما یک ذات تهاجمی دارد.

تعبیر گرگ مرده در خواب:

اگر در خواب گرگ مرده‌ای را ببینید می‌تواند نشانه مثبتی داشته باشد.

این خواب نشان می‌دهد که بر موانع غلبه می‌کنید.

اگر گرگی تنها و مرده‌ای در خواب ببینید به معنی پایان یک دوره مبارزه و کشمکش است.

اگر در خواب ببینید که گرگی را کشتید و لاشه آن روی زمین دیدید می‌تواند به معنای رشد در دانش و استقلال باشد. اگر شما گرگ مرده هستید می‌تواند به فرصت‌هایی اشاره کند که خودشان پدید می‌آیند. دیدن یک گله گرگ مرده نشان دهنده شروعی تازه است.

تعبیر چشم‌های گرگ در خواب:

اگر در خواب چشم‌های گرگ را ببینید بدان معنا است که تماشا می‌شوید.

اگر چشم‌ها قرمز بودند نشان می‌دهد که نسبت به یک موضوع علاقه نیاز به بصیرت دارید.

چشم‌های حیوانات نقش مهمی در خواب‌ها ایفا می‌کنند.

آنها می‌توانند درد و رنج زیادی را نشان دهند اما برای احیای ایمان شما در یک موقعیتی نیاز است.

نگاه کردن به چشمان یک گرگ در خواب به اعتماد به نفس، آرامش درونی و ارزش خود برمی‌گردد.

اگر در خواب ببینید که چشمان گرگ آبی است می‌تواند احساسات و ارتباط با خانواده‌تان را نشان دهد.

چشمان گرگ اگر سیاه بود نشان دهنده این است که با خودتان رو راست باشید.

اگر در خواب توله گرگی را مشاهده کنید

می‌تواند بدین صورت تعبیر شود که باید در زندگی واقعی در مقابل شخصی از خودتان محافظت کنید.

این یک نشانه است که فکر کنید چگونه از خودتان محافظت کنید.

از آنجایی که توله‌های گرگ کر و لال به دنیا می‌آیند.

اگر در خواب انها را ببینید شما از مقصود واقعی کسی در زندگی بیداری‌تان آگاه نیستید.

حالا تصور می‌کنیم که گله گرگی را با توله‌هایشان در خواب دیده‌اید.

این بدین معنی است که شما ممکن است از نیت‌های واقعی یک گروه آگاه نباشید.

اگر در خواب ببینید که توسط یک گرگ زخمی شدید و آسیب دیدید

می‌تواند نشان دهنده این باشد که قرار است توسط شخصی در زندگی بیداری مورد حمله قرار گیرید.

بنابراین اگر توسط گرگی آسیب ببینید، گاز گرفته شوید:

بدین معنی است که با دیگران به مشکلاتی می‌خورید یا مشکلاتی با دیگران دارید.

کسی که نزدیک به شماست می‌تواند باعث این مشکل شود اما در نهایت شما خوشحال خواهید بود.

گرگ می‌تواند نشان دهنده غرایز حیوانی ما باشد:

بدین معنی است که با دیدن این خواب، شما در زندگی بیداری به خودتان صدمه می‌زنید.

یا اینکه به خودتام استراحت کافی نمی‌دهید.

تعبیر خواب کشتن گرگ

می تواند نشان دهنده خانواده، شبکه پشتیبانی، ارتباطات و دشمنان پنهانی باشند.

تیر زدن به یک گرگ نشان می‌دهد که ظلمی علیه دوستان یا خانواده‌تان است.

کشتن یک گرگ در خواب پیامی به شما می‌رساند بدین معنی که باید از کسانی که اطرافتان هستند حمایت کنید.

مخصوصا اگر کسی در حال فریب دیگران است.

حتما شنیده‌اید که میگن گرگ در لباس میشف یعنی کسی که ظاهری دروغین دارد.

2 thoughts on “تعبیر خواب گرگ : انواع تعبیر کامل خواب گرگ

  1. دیدن گرگ در خواب معمولا نسبت به انسان های بدذات داده میشه یعنی یه دشمن بدذات من با یکی از فامیلامون مشکل دارم هی با من دشمنی میکنه تو خواب میبینم که به جسم گرگه…اگه یه انسانی رو تو خواب دیدن که به شکل گرگه…بخاطر بدجنسیشه که میتونه ادمو نابود تیکه تیکه کنه…

  2. چه بسا که بعضی انسانها مثل حیوانند…وقتی تو خواب گرگ میبینید بیشتر به معنی حیوان نیست به معنی ادمهای گرگ صفتن که از جانب اونا میتونه خطر تهدیدتون کنه…
    اگه با کسی درگیری دارین و اونو تو خواب مثل شیر دیدین دلیل به این هست دشمن قوی هست…
    و دیدن انسان های به شکل حیوانات نااهل مثل گرگ کفتار سگ تمساح بخاطر ذاتشونه..
    و اگه خوتونو تو خواب این شکلی دیدین یعنی این صفات به خودتون برمیگرده…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *