تعبیر خواب انگشت اشاره : انواع تعبیر کامل خواب انگشت اشاره

تعبیر خواب انگشت اشاره و تعبیر خواب انگشت اشاره بریده و تعبیر خواب انگشت اشاره و دزدی و تعبیر خواب کامل مربوط به انگشتر و انگشت اشاره.

بخوانید : تعبیر خواب استقلال مالی و فردی + تعبیر خواب وابستگی به خانواده

در رسوم تعبیر خواب شرقی، خوابی درباره انگشت اشاره نشان میدهد که بخت شما در چه جهتی در حرکت است. هر چه انگشت اشاره شما درازتر باشد، بخت بیشتری با شما یار خواهد بود.

تعداد زیادی از انگشتان اشاره در خواب شما به معنی حاصل فراوان است، ولی ممکن است به معنی این باشد که شما دوستان زیادی خواهید داشت. رویای داشتن یک انگشتر در انگشت اشاره نشانه ثروت است. اگر شما یک خانم هستید و خواب دیده­اید که انگشت اشاره شما لاک ناخن دارد، شما در عشق خوش شانس خواهید بود، و همسرتان عاشق و شیفته­ی شما خواهد بود. در رسوم تعبیر خواب ایرانیان، دیدن خوابی که در آن انگشت اشاره­ای را قطع میکنید، علامت ناراحتی و بدبختیست. خوابی که در آن انگشت اشاره شما درد کند، به معنی این است که لذتی در انتظار شماست.

انواع تعبیر خواب انگشت اشاره

 • انگشت اشاره خودتان را ببینید.
 • انگشت اشاره­تان را قطع کنید.
 • انگشت اشاره فردی دیگر.
 • انگشت اشاره شما درد کند.
 • در انگشت اشاره­تان یک انگشتر باشد.
 • انگشت اشاره شما دراز است.
 • انگشت اشاره نداشته باشید.
 • انگشتان اشاره­ی زیادی در دستتان داشته باشید.
 • انگشتان اشاره در تعداد بالا.
 • انگشتان اشاره قطع شده.
 • انگشت اشاره شما قویست.
 • انگشت اشاره شما به چیزی اشاره میکند.

تغییرات مثبتی روی میدهد اگر…

 • با دوستانتان مهربانتر باشید.

تعبیر خواب کامل انگشت اشاره

تعبیر خواب انگشت اشاره

انگشت اشاره نمایانگر حس لامسه، و بخشی از دست میباشد که نماد نیاز شدید به اقدام و عمل است. در یک رویا، شما میتوانید با انگشتانتان بازی کنید، پس مهم است دقت کنید که،  اگر در خواب انگشتتان را از دست دادید، میتوانید آن را از جهت عکس دوباره بگیرید. اگر خواب انگشتان اشاره بسیار بزرگ را دیدید، تعبیر آن این است که شما خواهان چیزی دست نیافتنی هستید که برای به دست آوردنش به سختی تلاش میکنید، که شاید به بهبود اوضاع مالیتان ختم شود.

انگشتان اشاره نماد دزدی نیستند، ولی میتوانند نماد سوءاستفاده شما از شرایطی مطلوب باشند. اگرخواب دیدید که ناخن انگشت اشاره­تان قطع شده است، در نظر رسوم تعبیر خواب هندی، معنی آن ورود شما به دوره­ای سخت و پر مشکل در زندگی است. دیدن خواب درباره انگشت اشاره­ای کثیف نشاندهنده­ی مشقّت شما در به پایان رساندن کارتان است، یا اینکه دوروبرتان را با افرادی که خواسته­های نامعقولی از شما دارند، پر کرده­اید.

تعبیر خواب آسیب زدن به انگشت اشاره

هر خوابی که در آن به طریقی به انگشت اشاره خود آسیب برسانید، و نتوانید از آن استفاده کنید، به معنی این است که شما باید منتظر خسارت­هایی در کسب و کارتان باشید. دیدن خواب قطع کردن انگشت اشاره شما به دست خودتان یا استفاده از آن برای متهم کردن کسی، علامت نارضایتی شما از دوستیست که سابقاً معتمد شما بوده است.

دیدن خواب انگشت اشاره­ای که درد میکند، به معنی کسب پول بیشتر است. دیدن خوابی که در آن شما با انگشت اشاره به یک ماشین اشاره میکنید، بیان کننده­ی این مطلب است که باید بیش از پیش مراقب آنچه انجام میدهید، باشید. اگر در انگشت اشاره­تان دردی احساس میکنید، یعنی اتفاقی لذتبخش در انتظار شماست، ولی اگر آن را ببُرید، اتفاقی ناراحت کننده برایتان می­افتد.

تعبیر خواب در زدن با انگشت

خوابی که در آن با انگشت اشاره در میزنید، به عواطف گرم شما که درک و پاسخ داده نمیشوند، تعبیر میشود. انگشت اشاره میتواند پیشگوی رویایی درباره موانع باشد. همچنین میتواند به سلامت خوب و شادمانی در خانه شما اشاره کند.

داشتن انگشت اشاره­ای بلند میتواند نشان از غروری خطر­آفرین و بیماری عصبی محتمل داشته باشد، ولی بنا به بافت فرهنگی، میتواند به دست آوردهای مالی نیز اشاره کند. اگر در خواب انگشت اشاره شما مفقود شده است، چنین رویایی علامت یک تولّد است، و نشانه اینکه جمعیت خانواده شما زیاد میشود. داشتن بیش از یک انگشت اشاره در یک دست، بیانگر این است که از رفاقتی خوب، شادمانی و حاصل فراوان، در کنار رحم و شفقّت لذت خواهید برد.

تعبیر خواب دیدن انگشت بریده

اگر در رویایتان میتوانید یک انگشت اشاره بریده ببینید، معنی آن از دست دادن دوستی نزدیک است. اگر امگشت اشاره شما درد بگیرد، در آینده­ی نزدیک شاید مریض شوید. دیدن انگشت اشار­ه­ای قوی، از اینکه شما غرامتی بسیار پرمنفعت دریافت خواهید کرد حکایت میکند.

احساساتی که شاید حین دیدن خواب انگشت اشاره تجربه کرده باشید…

در رنج. ناراحت. نگران. شگفت زده. خرسند. متعجب. کنجکاو. ناراضی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *