تعبیر خواب آینه : انواع تعبیر کامل آینه

تعبیر خواب آینه و تعبیر دیدن آینه سیاه و آینه ماشین و آینه شکسته در خواب. انواع تعبیر آینه جاده‌ای و دندانپزشکی در خواب به چه معناست.

آینه ها در خواب کاملاً چیز های جالبی به حساب می آیند.

دیدن آیینه در خواب با ارتباطات شخص در زندگی اش که به انعکاس های درونی اش ارتباط دارد مرتبط می شود. بعضی اوقات خواب می بینیم که به درون یک آیینه نگاه می کنیم. دیدن یک آیینه ی شکسته یا ترک خورده در خواب یا یک آیینه ی کثیف بسیار رایج است. افراد زیادی خواب نگاه کردن به آیینه را یا دیدن انعکاسی از خودشان در آیینه را می بینند. خواب های مربوط به آیینه معمولا به نحوه نگرش ما به زندگی تمرکز دارد و نشان دهنده ی این است که چقدر شما به درک خودتان متعهدید. یک خواب آیینه ی منفی نشان دهنده ی این است که شما با مشکلاتی در زندگی درگیر هستید.

انواع تعبیر خواب آینه به صورت کامل

دیدن یک آینه ی شکسته یا ترک خورده

در تعابیر خرافی یک مسئله ی منفی حساب می شود. شما واقعاً باید از خودتان سوالی بپرسید اگر خواب آیینه ی شکسته دیده اید‌، این سوال به این شرح است:

آیا ارزشش را دارد؟ آیینه معنای مختلفی در خواب دارد، ولی عمدتاً دلیل آن این است که به خودتان توضیحاتی بدهکار هستید. شما شاید بخش های مختلفی از رفتارتان را ببینید، ‌بخش های خوب و بخش های بد. از نقطه نظری روانشناسانه، فروید معتقد است که دیدن خودتان در خواب بخشی از فرآیندیست که شامل تصویریست در زندگی واقعی از این که دیگران شما را چگونه می بینند. همچنین این خواب با اضطراب در ارتباط است. اگر تصویرتان در آیینه تغییر می کند یا پیرتر از آنچه که در زندگی واقعی هستید بودید. پس چنین خوابی را به نیازتان برای خودآگاهی بیشتر تعبیر می کنند.

شاید در خوابتان…

 • آیینه ی شکسته ای را ببینید.
 • دیوار آیینه ای را ببینید.
 • انعکاسی عجیب در آیینه ببینید.
 • انعکاس دیگران را در خواب ببینید.
 • آینه آرزوها را ببینید.
 • در خوابتان یک آیینه ی سیاه ببینید.
 • در خوابتان دری از جنس آیینه ببینید.
 • در خوابتان  یک آیینه در حمام ببینید.
 • در خوابتان یک آیینه ی ترک خورده ببینید.
 • در خوابتان هیچ انعکاسی در آیینه نبینید.
 • یک آیینه از جنس نقره یا طلا ببینید.
 • یک توپ دیسکو ببینید که از جنس آیینه است.
 • یک آیینه ی ماشین ببینید.

تعبیر خواب کامل دیدن آینه در خواب

دیدن یک آیینه ی شکسته نشان دهنده ی آشفتگی هایی در روابطتتان در زندگی واقعی است. شانس بالایی وجود دارد که شما ابتدا وارد این رابطه شده باشید چون به شدت به نظرتان منطقی می آمد. دیدن یک آیینه ی شکسته عاطفه ی میان دو نفر را به شدت بالا می برد به همین طریق دیدن یک آیینه ی شکسته هم بیان کننده ی روابطیست که خوب پیش نخواهند رفت. شما نیاز دارید تا مصالحه کنید چون همیشه جنبه ی مثبت از جنبه ی منفی در روابط سنگین تر است. این رابطه می تواند ترتیبی جنسی از روابط خانوادگی باشد.

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب دیدن هیچ انعکاسی در خواب چیست؟

آیینه ای که در آن هیچ انعکاسی دیده نمی شود، بسیار مهم است و معنای آن دچار مشکلاتی بودن شما با عزت نفستان می باشد. دیدن خودتان یا انعکاسی از خودتان نشانه ای مثبت است و معنایش نیاز به نظارت بر رفتارتان و اثرش بر دیگران، در همه رابطه هایتان است.

تصویر عجیب در یک آیینه در خواب

اگر شما در آیینه نگاه کنید و تصویری ترسناک ببینید که ربطی به صورتتان ندارد؛ چنین خوابی بیانگر عواطف مخفی شماست. در کتاب های تعبیر خواب زیادی به چنین مسئله ای به عنوان لزوم بازنگری شما در رفتارتان در دنیای واقعی تلقی شده است. وجود برخی از تصاویر وحشتناک درون آیینه در خواب، به ترسی که در زندگی واقعی اشاره می کند.

تعبیر خواب آینه داخلی ماشین در خواب

دیدن آیینه ی داخلی ماشین درخواب بیانگر این است که شما بر سایر افراد بیشتر از خودتان تمرکز دارید. همچنین می تواند به معنای به گذشته نگاه کردن و عدم تمایل شما به تغییر شناختتان نسبت به عواطف سایر افراد باشد.

 نگاه کردن به آینه ها و سقوط آنها

بودن در یک آٰرایشگاه و خشک کردن،‌ شستن یا رنگ کردن موهایتان توسط شخص دیگری در خواب نشان دهنده ی الزام جستجو کردن در درون خودتان برای پیدا کردن پاسخ است. آیینه ها می توانند نشان دهنده ی تعلیمات روحی زیادی  باشند، حتی اگر به بوداییسم یا فولکلور هندی نگاه کنیم. اگر ما در آیینه نگاه کنیم چنین خوابی را می توان به انعکاسی از بخش ها یا آگاهی های مختلف در زندگی معنا کرد. داستان های این چنینی، که نشان دهنده ی قابلیت تغییر نقشه ها و یا روابط روحی از طریق آیینه ها استثنا نیستند.

فقط کافیست به آلیس در سرزمین عجایب از دید یک آینه نگاه کنیم. ولی تعبیر چنین خوابی چیست؟ این خواب نشان دهنده ی حس خارج بودن شما ازجایی که باید باشید در زندگی واقعی است. شاید شما به این درک رسیده اید که متفاوت هستید و نیازتان را به دلپذیر بودن و مهربانی واقعاً پذیرفته اید. این خواب را می توان به کودک درونتان مرتبط دانست. در یک اتاق خواب بودن و نگاه کردن به آیینه هم به تجربه ی عواطفی نا خوشایند در آینده مرتبط می دانند.

اگر شما به یک آینه نگاه کنید و صورتتان تغییر کند

تعبیر این خواب این است که شما تحت تاثیر یک جو عاطفی پیرامونتان قرار میگیرید. زمانی که عواطف مختلفی را تجربه می کنید، شاید حساس تر از حالت عادی بشوید. این خواب را به عنوان یک چالش در نظر بگیرید که در آن باید به درونتان در خواب نگاه کنید، چنین خوابی را میتوان با درکتان از روابط بخصوصی با اطرافیانتان مرتبط دانست، که آنها را برای شما برجسته کرده ایم.

این خواب می تواند نشان دهنده ی تحت کنترل بودن شما توسط کسی باشد، اگر در خوابتان ببینید که آيینه می افتد، تعبیر چنین خوابی بایستی افتخاری هر چند اندک به حمایت عاطفیتان نسبت به دیگران است. سعی کنید تا کسانی که در زندگیتان مهم اند را فراموش نکنید.

اگر به آینه نگاه کنید و انعکاس خودتان را که به شما نگاه می کند را نتوانید ببینید

چنین خوابی را به چالش کشیدن اعتقاداتتان توسط خودتان تعبیر می کنند. اگر شما شخص دیگری را ببینید که در آيينه به شما نگاه می کند، معنای چنین خوابی این است که شما نیازمند ارزش قائل شدن برای شریکتان هستید. اگر شما شریکی ندارید، پس چنین خوابی را می توان به معنای نیازتان به آزادی برای تصمیم گیری در مورد آنچه در زندگی می خواهید انجام دهید، تعبیر کرد.

آینه های شکسته در خواب

یک آیینه ی ترک خورده نشان دهنده اعتراضیست که به تصویر خودتان دارید. تعبیر چنین خوابی این است که شما از برقراری ارتباط با عواطفتان عاجز هستید. همچنین می توان رویارویی شما با کسی را استنباط کرد که نظراتی انتقادی نسبت به شما خواهد داشت، و انتظار دارد که به جای ناراحت شدن، متوجه طنز انتقاد هایش بشوید؛ زمانی که احساس میکنید این فرد در حال کوچک کردن شما به عنوان یک شخص بوده است. نسبت به کسانی که  قصد دارند شما را سرخورده کنند، یا کسانی که تلاش می کنند تا شما احساس کنید که انسان ارزشمندی نیستید، مراقب باشید؛ چون در واقع شما کاملاً متضاد این مواردید. آیینه های شکسته و ترک خورده به احساس بهتری نسبت به خودتان داشتن بسیار مرتبط هستند. مهربان باشید، با دیگران قسمت کنید و به آنها بی قید و شرط اعتماد داشته باشید.

بخوانید : انواع تعبیر خواب 

می دانیم که شکستن یک‌ آيينه در تعابیر خرافی، نشانه ی هفت سال بدشانسی در آینده است. شکستن یک آیینه به صورت تصادفی در حین دیدن یک رویا، نشان دهنده ی رویارویی شما با شانس بد است؛ اما آینده بر وقف مراد خواهد بود. یک آيینه شکسته را با رهایی شما از یک موقعیت ناخوشایند مرتبط می دانند.

خواب های تکراری در باره ی آینه ها

برخی از مردم خواب های تکراری درمورد آیینه می بینند. اگر شما افراد دیگری را درآیینه در طول خواب می بینید، می توان چنین خوابی را به نیاز بیشترتان به حضور موثر در زندگی تعبیر نمود. اگر شما به مغازه ای برای خرید بروید یا آيینه ای را به عنوان هدیه دریافت کنید یا آن را بخرید، این خواب نشان دهنده ی نیازتان به نگاه کردن به درون خود برای قوی ماندن است. دیدن یک آیینه ی خرد شده در خواب نشان دهنده ی یک سکوی پرتاب در زندگی است. به یاد داشته باشید که شما به یک رویکرد مستقیم نسبت به مسائل، مخصوصا مسائل عشقی، نیاز دارید.

آینه ی کثیف، ‌تمیز یا غبار آلود

اگر شما خواب تمیز کردن یک آیینه را ببینید، می توان آن را به نیازتان برای کمک مالی کردن در یک رابطه تعبیر کرد. ما در یک جامعه زندگی می کنیم که هر دو طرف رابطه باید برای بقا کار کنند. تمیز کردن یک آيینه بیانگر نیاز هردوی شما به سخت تر کار کردن در زندگی، برای بدست آوردن چیزی که خواهانش هستید، می باشد. اگر شما یک آیینه را تمیز کنید، معنای آن این است که شما باید به کسی در زمان بیداری احترام بگزارید. چنین خوابی همچنین می تواند به این معنا باشد که به وسیله ی کسی مورد انتقاد قرار گرفته اید؛ به جای آن که عصبانی شوید سعی کنید از این انتقاد استفاده کنید.

تعبیر خواب آینه

دیدن خواب یک آیینه بخار گرفته

برای مثال در حمام، نمایانگر نداشتن زمان یا ارزش برای خودتان است. همچنین غالباً این خواب به حس نادیده گرفته شدن و صدمه واقعی دیدن در یک رابطه اشاره می کند اگر خود آیینه غبار آلود است پس چنین خوابی را می توان به داشتن رابطه ای تیره در زندگی تعبیر کرد.

یک اتاق یا راهرو پر از آیینه

بودن در اتاقی که همه دیوارهایش با آيینه پوشانده شده است، و یا راهرویی آیینه ای، بیانگر نیازتان به بازنگری در رفتارتان در زندگی است. لحظاتی وجود داشته اند که منجربه ناراحتی شما شده اند، ولی باید از لحاظ فیزیکی بیشتر با خودتان کار کنید تا بر مسائل عاطفیتان غلبه نمایید.

آینه ی سیاه در خواب

اگر شما به داخل یک آیینه ی سیاه نگاه کنید و سیاهی ببینید یا آیینه کاملا سیاه باشد، می توان چنین خوابی را به تمایل شما برای خوش آمد گویی و پذیرش توصیه هایی از جانب دیگران معنا کرد. این خواب بیانگر این است که شما اخیراً احساس پارانویا (بدگمانی) داشته اید، و علت آن وجود مشکلاتی در بخشی از رابطه­تان بوده است. سعی کنید که خودتان را تسلیم، و به قدرتی ماورایی که از زندگی انسان حفاظت می کند، اعتماد کنید.

یک آینه روح­زده یا آيینه تسخیر شده

که در خوابتان دیده می شود، با به عهده گرفتن کنترل زندگیتان مرتبط است. آیا از همه ی انرژی خلاقتان در شغلتان استفاده می کنید؟ این خواب بیانگر این است که  تعالی روحی شما خرد شده است. اگر آیینه ی سیاه درون خوابتان بر روی یک دیوار قرار دارد این خواب بیانگر لزوم مسئولیت پذیری توسط شماست. اگر آیینه در خوابتان رنگ عوض کند، معنای این خواب بدست آوردن کمک های روحی در آینده است. همانطور که ما اخیراً دیده ایم که آیینه ها با انعکاس هایی از زندگیمان مرتبط هستند.

تعبیر خواب آینه اصلاح صورت در خواب

نشان دهنده ی این است که شما راهتان را به یک رابطه ی عاشقانه مفید برای شما پیدا خواهید کرد. آرایش کردن در جلوی یک آیینه هم به کارهای فداکارانه از سر مهربانی اشاره می کند. همچنین می توان چنین خوابی را به تلاشتان برای مخفی شدن از خود واقعیتان تعبیر کرد.

آیینه در خوابتان چه شکلی دارد؟

آیینه ها اغلب استفاده می شوند تا بتوانیم به انعکاس خودمان نگاه کنیم. یک آیینه می تواند طیف وسیعی از دکوراسیون و معماری را شامل شود. اگر آیینه یک قاب نقره ای دارد. تعبیر این خواب این است که ثروتی در سر راه شما خواهد بود. اگر قاب آیینه از جنس طلا باشد تعبیر این خواب خلاص شدن شما از دست انرژی های منفی در زندگی است. انواع مختلفی از آیینه ها وجود دارند و هر یک از آینها می تواند در خوابتان دیده شود.

اگر شما یک آينه ی منحنی ببینید

این آیینه به امکان داشتن یک رابطه ی بد در گذشته اشاره می کند. آیینه های منحنی یا خمیده نشانه ی این اند که شما به لذت بردن از احتمالات رابطه ی خود در آینده نیاز دارید.

آیینه های جاده ای یا ماشینی

دیدن یک آیینه در یک جاده، برای مثال اگر شما با ماشینتان به عقب حرکت می کنید و به آیینه ی عقب ماشینتان نگاه می کنید، تا به شما امکان دیدن ترافیک جاده ای را بدهد، چنین خوابی نشان دهنده ی این است که باید خودتان باشید! آیینه ی محدب در نقاط کور جاده های یا تقاطع های بسیار شلوغ استفاده می شود، بنابراین دیدن چنین آیینه ای در خوابتان نشان دهنده ی خطری احتمالی است.

دیدن یک تصادف در آینه

نشان دهنده ی یک شروع جدید است. دیدن چیزی که شما را تعقیب می کند از طریق آیینه، بیانگر ترس های درونیتان در زندگی است.

تعبیر خواب آینه های دندان پزشکی در خواب

دیدن آیینه های دندان پزشکی که به وسیله ی یک دندان پزشک در دهانتان استفاده می شود، نشان دهنده این است که شما باید از سختی های یک رابطه آگاه باشید. این خواب را می توان به یک فرد مذکر یا مونث که بسیار به بدنتان انتقاد دارد نسبت داد، یا چنین خوابی می تواند  نشان دهنده ی خود آگاهی نیز باشد. این خواب می گوید که کسی باعث می شود که شما احساس خاص بودن بکنید، و این که شما در این رابطه احساس اعتماد ندارید.

تعبیر خواب آینه

دیگران در آینه

دیدن عینک آفتابی در خواب نشان دهنده ی این است که شما در تلاش برای مخفی شدن از دست موقعیتی مشکل ساز در بیداری هستید. دیدن یک آیینه در تئاتری در حال اجرا نشانگر این است که شما در یک چارچوب زمانی در حال کار هستید، همیشه عجله دارید و مضطربید و چنین خوابی نشان می دهد که باید به سلامتان برای پیشرفت در زندگی بیشتر اهمیت بدهید.

دیدن یک آینه بر روی شومینه در خواب

نشان دهنده ی این است که شما درمورد موضوعی مردد شده اید، اگر آتش خاموش باشد. اگر آتش روشن باشد و یک آیینه ی بالای طاقچه ای ببینید که روی شومینه نصب شده است، تعبیر خوابتان جذب شدن به جنس مخالف است. بودن در یک راهروی آیینه ای که در یک تم پارک (پارک موضوعی مانند بخش های مختلف دیزلی لند) یا آیینه های کجی که انعکاسی غیر عادی نشان می دهد، نشانه ای از نیاز به یادآوری به خودمان درمورد ویژگی هاییست که داریم.

نداختن یک آینه در خواب

بیان کننده ی این نکته است که «نباید بیش از حد به خودتان سخت بگیرید». این یک پیام کلیدی است. دیدن یک گوی آیینه ای چرخان در یک دیسکو در خوابتان نشان دهنده این است که به دست کسی در آینده آسیب عاطفی خواهید دید.

دیدن یک آینه ی جادویی

مانند آیینه ی زیبای خفته که با او صحبت می کرد، نشان دهنده ی حسی است که نسبت به زندگی کردن در یک داستان پریان دارید. شما کنترلی روی زندگیتان ندارید؛ اگر یک آیینه می بینید که اثرات جادویی دارد.

احساساتی که شاید حین دیدن آینه های مختلف داشته باشید…

نگران درمورد شکستن آیینه. آیینه های جادویی آیینه های ارزویی. آیینه ی عقبی که در آن نمی توانید ترافیک پشت سرتان را ببینید. نگاه کردن به انعکاس خودتان در حین خواب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *