تعبیر خواب آینه + تعبیر خواب آینه شکسته + تعبیر خواب آینه سیاه

تعبیر خواب آینه و تعبیر خواب آینه ماشین و تعبیر خواب آینه دندانپزشکی و تعبیر آینه کثیف و آینه سیاه و تعبیر خواب آینه شکسته و تعبیر عینک آفتابی را بخوانید.

آینه ها نشانه ی شانس هستند؛ چه خوب باشند، چه بد. چون خرافاتی به آینه های در خواب ربط پیدا کرده اند که اغلب از معنای عمیق و ارتعاشات روانی قوی برخوردارند.

نقل شده است که اگر آینه ای بشکند به شما هفت سال بد شانسی خواهد داد.

بخوانید: انواع تعبیر خواب

تعبیر خواب کامل آینه

اگر شما به درون یک آینه در میانه ی شبی که ماه کامل است خیره شوید، باعث می شود که بتوانید به شوهر آینده­تان یک نگاه گذرا داشته باشید.

دادن یک آینه به دختری در روز عروسی اش در برخی از فرهنگ ها به عنوان شانس خوب در نظر گرفته شده است.

حال بیایید تا به سراغ خواب شما برویم.

دیدن خوابی درباره ی یک آینه به چه معناست؟

زمانی که متوجه ی یک آینه در خواب می شوید، اغلب با تصاویری همراه اند.

گاهی شما یک انعکاس خوشایند در خواب می بینید، درحالی که دیگر اوقات چیزی ممکن است نبینید.

در خواب انعکاسی که می بینید (یا نمی بینید) معنای شگرف درباره ی خوابتان و نحوه ی بینش شما در زمان بیداری دارد.

تصویر خودتان در آینه را به عنوان جنبه ای از خودتان در نظر بگیرید.

اما به یاد داشته باشید که این بینشی که دارید همواره چیزی نیست که در زندگی واقعی فکر می کنید.

تعبیر خواب دیدن خودتان در سنی جوان تر یا پیرتر، جذاب تر یا هولناک تر

در داخل آینه ی موجود در خوابمان؛ انعکاس هایی از درونمان هستند.

معمولاً با احساس نگرانی، ننگ، یا رفتار های خود توبیخ­گرانه ارتباط تنگاتنگی دارد.

برای مثال، فردی که همه ی عمرش در حال سخت تلاش کردن بوده و به شدت نیازمند یک تغییر است.

شاید در درون آینه انعکاسی از خودش را ببینید در حالی که پیر است و ظاهری نحیف و از کار افتاده دارد.

کسی که در زندگی واقعی­اش احساس می کند به او توجه کافی نمی شود یا از وی چشم پوشی کرده اند، گاهی به درون یک آینه خیره خواهد شد امّا انعکاسی از خودشان نخواهند دید.

اولین نشانه ی آيینه ها در خواب به ارزیابی احساساتتان درباره ی خودتان بستگی دارد.

و این که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن در زندگیتان است.

اغلب یک همبستگی مستقیم میان احساسی که دارید، با این که صرفاً روان شما چگونه با آن احساس درونی برخورد می کند، وجود دارد.

اگر خانه ­ای با آینه های شکسته در خواب ببینید

تعبیر خواب آینه

و اگر این خانه خانه ی شما باشد، این خواب حاوی انعکاسی عمیقتر از تصویری که از خودتان دارید می باشد. این پیغامیست که شما مخفی می کرده اید و گاهی می توان آن را یک خواب هشدار آمیز تلقی کرد. احساساتی را که از آن ها غافل بوده­اید، در نظر بگیرید. زمانی که از نگاه کردن به خودتان در آینه سر باز می زنید، روش شخصیتان را در نظر بگیرید که در آن حس می کنید دیگران شما را می بینند، و این که شاید شما در حال دست و پنجه نرم کردن با دورنمایی سالم در مورد خودتان هستید. اغلب مردم با  مشکلات تغذیه ای یا تصویر نادرستی که از خودشان دارند، قادر به نگاه کردن به خودشان در آینه نخواهند بود.

آینه ها و پیشگویی

آینه ها را به عنوان عناصر کلیدی پیشگو در داستان ها و فیلم ها می شناسیم. پیام هایی که بر روی آینه ی بخار گرفته نوشته می شود و گاهی چیزهایی در آینه می بینید که معمولاً در دیدتان قرار نمی گرفته اند. گاهی رویاها از آینه به عنوان یک پنجره استفاده می کنند. اگر آینه ویژگی های جادویی دارد، مخصوصاً اگر یک تصویر یا هدفی در کار باشد، اغلب این رویا را رویایی روانی یا پیشگویانه تلقی می کنند که نباید مورد غفلت واقع شود. از خواب هایی که به آینه ربط دارند بترسید چون اغلب هشداری هستند نسبت به چیزهایی در زمان بیداریتان.

تعابیر خواب عام آینه

البته معناهای عامی هم به آینه ها نسبت داده می شوند. مهم است که نه تنها به آنچه در خوابتان اتفاق می افتد، بلکه به حسی که از دیدن انعکاستان در آینه می گیرید هم توجه کنید. زمانی که شخصی بتواند گذشته را ببیند مثل یک فیلم، حس نوستالژیک و یا وحشتنی یا هر حس دیگه ای که تجربه کند را می توان نشانه های کلیدی درباره ی بازبینی زندگیتان تلقی نمود. اگر شخصی به داخل آینه نگاه کند و حس کند که به شدت جذاب است و حس اعتماد به نفس به او دست بدهد، تعبیر چنین خوابی نیز به همان میزان مهم خواهد بود، و چنین جنبه هایی را به زندگی واقعی خواهد افزود.

اگر به آینه ای نگاه کنید و حس ناراحتی از آنچه که می بینید دست بدهد

معنای مشابه ای برای این خواب در نظر می گیرند و آن را علت و نحوه ی تغییر زندگیتان در زمان بیداری تعبیر می کنند. خواب ها اغلب مسیری برای طی کردن به ما نشان می دهند. و آینه ها کمک می کنند تا ببینیم آنچه درست و یا غلط است درباره ی خودمان. با وجود همه ی چیز هایی که در زندگی روزانه ی ما رخ می دهد، خود است که بتوانیم کمی سرعت اتفاقات را کاهش بدهیم و آنچه را که شاید از دست داده ایم به خاطر مشغول بودن در جایی غلط را بتوانیم ببینیم. آینه ها اغلب به ما انتخاب می دهند تا چیزهایی را از زوایایی تازه بتوانیم ببینیم. آینه ها کاملا موارد جالبی در عالم خواب به حساب می آیند.

دیدن یک آینه

با ارتباطاتی که شخص در زندگی اش دارد مرتبط است. گاهی می توانیم خواب نگاه کردن به درون یک آینه را ببینیم. دیدن یک آینه ی شکسته یا ترک خورده در خواب یا دیدن یک آینه ی کثیف بسیار رایج است. بسیاری از مردم خواب نگاه کردن به درون یک آینه یا دیدن انعکاسی که به آنها نگاه می کنند را می بینند. خواب های مربوط به آینه بر چگونگی بینش ما از خودمان در زمان بیداری تمرکز دارند این خواب ها نشان دهنده ی این است که آیا شما به درک این که چه کسی هستید تمرکز دارند و چنین خواب هایی بسیار رایج است. یک خواب آینه ای منفی نشان دهنده ی احتمال رخ دادن مشکلاتی در زندگی است.

دیدن یک آینه ی شکسته یا ترک خورده

در تعابیر خرافی یک مسئله ی منفی حساب می شود. شما واقعاً باید از خودتان سوالی بپرسید اگر خواب آینه ی شکسته دیده اید‌، این سوال به این شرح است:  آیا ارزشش را دارد؟ آینه معنای مختلفی در خواب دارد، ولی عمدتاً دلیل آن این است که به خودتان توضیحاتی بدهکار هستید. شما شاید بخش های مختلفی از رفتارتان را ببینید، ‌بخش های خوب و بخش های بد. از نقطه نظری روانشناسانه، فروید معتقد است که دیدن خودتان در خواب بخشی از فرآیندیست که شامل تصویریست در زندگی واقعی از این که دیگران شما را چگونه می بینند. همچنین این خواب با اضطراب در ارتباط است. اگر تصویرتان در آینه تغییر می کند یا پیرتر از آنچه که در زندگی واقعی هستید بودید. پس چنین خوابی را به نیازتان برای خودآگاهی بیشتر تعبیر می کنند.

دیدن آینه در خواب با ارتباطات شخص در زندگی اش

که به انعکاس های درونی اش ارتباط دارد مرتبط می شود. بعضی اوقات خواب می بینیم که به درون یک آینه نگاه می کنیم. دیدن یک آینه ی شکسته یا ترک خورده در خواب یا یک آینه ی کثیف بسیار رایج است. افراد زیادی خواب نگاه کردن به آینه را یا دیدن انعکاسی از خودشان در آینه را می بینند. خواب های مربوط به آینه معمولا به نحوه نگرش ما به زندگی تمرکز دارد و نشان دهنده ی این است که چقدر شما به درک خودتان متعهدید. یک خواب آینه ی منفی نشان دهنده ی این است که شما با مشکلاتی در زندگی درگیر هستید.

دیدن عینک آفتابی در خواب

نشان دهنده ی این است که شما در تلاش برای مخفی شدن از دست موقعیتی مشکل ساز در بیداری هستید. دیدن یک آینه در تئاتری در حال اجرا نشانگر این است که شما در یک چارچوب زمانی در حال کار هستید، همیشه عجله دارید و مضطربید و چنین خوابی نشان می دهد که باید به سلامتان برای پیشرفت در زندگی بیشتر اهمیت بدهید.

دیدن یک آینه بر روی شومینه در خواب

تعبیر خواب آینه

نشان دهنده ی این است که شما درمورد موضوعی مردد شده اید، اگر آتش خاموش باشد. اگر آتش روشن باشد و یک آینه ی بالای طاقچه ای ببینید که روی شومینه نصب شده است، تعبیر خوابتان جذب شدن به جنس مخالف است. بودن در یک راهروی آینه ای که در یک تم پارک (پارک موضوعی مانند بخش های مختلف دیزلی لند) یا آینه های کجی که انعکاسی غیر عادی نشان می دهد، نشانه ای از نیاز به یادآوری به خودمان درمورد ویژگی هاییست که داریم.

انداختن یک آینه در خواب

بیان کننده ی این نکته است که «نباید بیش از حد به خودتان سخت بگیرید». این یک پیام کلیدی است. دیدن یک گوی آینه ای چرخان در یک دیسکو در خوابتان نشان دهنده این است که به دست کسی در آینده آسیب عاطفی خواهید دید. دیدن یک آینه ی جادویی مانند آینه ی زیبای خفته که با او صحبت می کرد، نشان دهنده ی حسی است که نسبت به زندگی کردن در یک داستان پریان دارید. شما کنترلی روی زندگیتان ندارید؛ اگر یک آینه می بینید که اثرات جادویی دارد.

تعبیر خواب آینه در کل به چه معناست؟

دیدن یک آینه ی شکسته نشان دهنده ی آشفتگی هایی در روابطتتان در زندگی واقعی است. شانس بالایی وجود دارد که شما ابتدا وارد این رابطه شده باشید چون به شدت به نظرتان منطقی می آمد. دیدن یک آینه ی شکسته عاطفه ی میان دو نفر را به شدت بالا می برد به همین طریق دیدن یک آینه ی شکسته هم بیان کننده ی روابطیست که خوب پیش نخواهند رفت. شما نیاز دارید تا مصالحه کنید چون همیشه جنبه ی مثبت از جنبه ی منفی در روابط سنگین تر است. این رابطه می تواند ترتیبی جنسی از روابط خانوادگی باشد.

تعبیر خواب دیدن هیچ انعکاسی در خواب چیست؟

آینه ای که در آن هیچ انعکاسی دیده نمی شود، بسیار مهم است و معنای آن دچار مشکلاتی بودن شما با عزت نفستان می باشد. دیدن خودتان یا انعکاسی از خودتان نشانه ای مثبت است و معنایش نیاز به نظارت بر رفتارتان و اثرش بر دیگران، در همه رابطه هایتان است.

تصویر عجیب در یک آینه در خواب:

اگر شما در آینه نگاه کنید و تصویری ترسناک ببینید که ربطی به صورتتان ندارد؛ چنین خوابی بیانگر عواطف مخفی شماست. در کتاب های تعبیر خواب زیادی به چنین مسئله ای به عنوان لزوم بازنگری شما در رفتارتان در دنیای واقعی تلقی شده است. وجود برخی از تصاویر وحشتناک درون آینه در خواب، به ترسی که در زندگی واقعی اشاره می کند.

دیدن آینه داخلی ماشین در خواب:

دیدن آینه ی داخلی ماشین درخواب بیانگر این است که شما بر سایر افراد بیشتر از خودتان تمرکز دارید. همچنین می تواند به معنای به گذشته نگاه کردن و عدم تمایل شما به تغییر شناختتان نسبت به عواطف سایر افراد باشد.

نگاه کردن به آینه ها و سقوط آنها:

بودن در یک آٰرایشگاه و خشک کردن،‌ شستن یا رنگ کردن موهایتان توسط شخص دیگری در خواب نشان دهنده ی الزام جستجو کردن در درون خودتان برای پیدا کردن پاسخ است. آینه ها می توانند نشان دهنده ی تعلیمات روحی زیادی  باشند، حتی اگر به بوداییسم یا فولکلور هندی نگاه کنیم. اگر ما در آینه نگاه کنیم چنین خوابی را می توان به انعکاسی از بخش ها یا آگاهی های مختلف در زندگی معنا کرد.

داستان های این چنینی، که نشان دهنده ی قابلیت تغییر نقشه ها و یا روابط روحی از طریق آینه ها استثنا نیستند. فقط کافیست به آلیس در سرزمین عجایب از دید یک آینه نگاه کنیم. ولی تعبیر چنین خوابی چیست؟ این خواب نشان دهنده ی حس خارج بودن شما ازجایی که باید باشید در زندگی واقعی است. شاید شما به این درک رسیده اید که متفاوت هستید و نیازتان را به دلپذیر بودن و مهربانی واقعاً پذیرفته اید. این خواب را می توان به کودک درونتان مرتبط دانست.

در یک اتاق خواب بودن و نگاه کردن به آینه

هم به تجربه ی عواطفی نا خوشایند در آینده مرتبط می دانند. اگر شما به یک آینه نگاه کنید و صورتتان تغییر کند، تعبیر این خواب این است که شما تحت تاثیر یک جو عاطفی پیرامونتان قرار میگیرید. زمانی که عواطف مختلفی را تجربه می کنید، شاید حساس تر از حالت عادی بشوید. این خواب را به عنوان یک چالش در نظر بگیرید که در آن باید به درونتان در خواب نگاه کنید، چنین خوابی را میتوان با درکتان از روابط بخصوصی با اطرافیانتان مرتبط دانست، که آنها را برای شما برجسته کرده ایم.

این خواب می تواند نشان دهنده ی تحت کنترل بودن شما توسط کسی باشد، اگر در خوابتان ببینید که آيینه می افتد، تعبیر چنین خوابی بایستی افتخاری هر چند اندک به حمایت عاطفیتان نسبت به دیگران است. سعی کنید تا کسانی که در زندگیتان مهم اند را فراموش نکنید.

اگر به آینه نگاه کنید و انعکاس خودتان را که به شما نگاه می کند را نتوانید ببینید

چنین خوابی را به چالش کشیدن اعتقاداتتان توسط خودتان تعبیر می کنند. اگر شما شخص دیگری را ببینید که در آيينه به شما نگاه می کند، معنای چنین خوابی این است که شما نیازمند ارزش قائل شدن برای شریکتان هستید. اگر شما شریکی ندارید، پس چنین خوابی را می توان به معنای نیازتان به آزادی برای تصمیم گیری در مورد آنچه در زندگی می خواهید انجام دهید، تعبیر کرد.

آینه های شکسته در خواب:

یک آینه ی ترک خورده نشان دهنده اعتراضیست که به تصویر خودتان دارید. تعبیر چنین خوابی این است که شما از برقراری ارتباط با عواطفتان عاجز هستید. همچنین می توان رویارویی شما با کسی را استنباط کرد که نظراتی انتقادی نسبت به شما خواهد داشت، و انتظار دارد که به جای ناراحت شدن، متوجه طنز انتقاد هایش بشوید؛ زمانی که احساس میکنید این فرد در حال کوچک کردن شما به عنوان یک شخص بوده است. نسبت به کسانی که  قصد دارند شما را سرخورده کنند، یا کسانی که تلاش می کنند تا شما احساس کنید که انسان ارزشمندی نیستید، مراقب باشید؛ چون در واقع شما کاملاً متضاد این مواردید. آینه های شکسته و ترک خورده به احساس بهتری نسبت به خودتان داشتن بسیار مرتبط هستند. مهربان باشید، با دیگران قسمت کنید و به آنها بی قید و شرط اعتماد داشته باشید.

شکستن یک‌ آيينه

در تعابیر خرافی، نشانه ی هفت سال بدشانسی در آینده است. شکستن یک آینه به صورت تصادفی در حین دیدن یک رویا، نشان دهنده ی رویارویی شما با شانس بد است؛ اما آینده بر وقف مراد خواهد بود. یک آيینه شکسته را با رهایی شما از یک موقعیت ناخوشایند مرتبط می دانند.

خواب های تکراری در باره ی آینه ها:

برخی از مردم خواب های تکراری درمورد آینه می بینند. اگر شما افراد دیگری را درآینه در طول خواب می بینید، می توان چنین خوابی را به نیاز بیشترتان به حضور موثر در زندگی تعبیر نمود. اگر شما به مغازه ای برای خرید بروید یا آيینه ای را به عنوان هدیه دریافت کنید یا آن را بخرید، این خواب نشان دهنده ی نیازتان به نگاه کردن به درون خود برای قوی ماندن است. دیدن یک آینه ی خرد شده در خواب نشان دهنده ی یک سکوی پرتاب در زندگی است. به یاد داشته باشید که شما به یک رویکرد مستقیم نسبت به مسائل، مخصوصا مسائل عشقی، نیاز دارید.

آینه ی کثیف، ‌تمیز یا غبار آلود:

اگر شما خواب تمیز کردن یک آینه را ببینید، می توان آن را به نیازتان برای کمک مالی کردن در یک رابطه تعبیر کرد. ما در یک جامعه زندگی می کنیم که هر دو طرف رابطه باید برای بقا کار کنند. تمیز کردن یک آيینه بیانگر نیاز هردوی شما به سخت تر کار کردن در زندگی، برای بدست آوردن چیزی که خواهانش هستید، می باشد. اگر شما یک آینه را تمیز کنید، معنای آن این است که شما باید به کسی در زمان بیداری احترام بگزارید. چنین خوابی همچنین می تواند به این معنا باشد که به وسیله ی کسی مورد انتقاد قرار گرفته اید؛ به جای آن که عصبانی شوید سعی کنید از این انتقاد استفاده کنید.

دیدن خواب یک آینه بخار گرفته برای مثال در حمام

نمایانگر نداشتن زمان یا ارزش برای خودتان است. همچنین غالباً این خواب به حس نادیده گرفته شدن و صدمه واقعی دیدن در یک رابطه اشاره می کند اگر خود آینه غبار آلود است پس چنین خوابی را می توان به داشتن رابطه ای تیره در زندگی تعبیر کرد.

یک اتاق یا راهرو پر از آینه:

بودن در اتاقی که همه دیوارهایش با آيینه پوشانده شده است، و یا راهرویی آینه ای، بیانگر نیازتان به بازنگری در رفتارتان در زندگی است. لحظاتی وجود داشته اند که منجربه ناراحتی شما شده اند، ولی باید از لحاظ فیزیکی بیشتر با خودتان کار کنید تا بر مسائل عاطفیتان غلبه نمایید.

آینه ی سیاه در خواب:

اگر شما به داخل یک آینه ی سیاه نگاه کنید و سیاهی ببینید یا آینه کاملا سیاه باشد، می توان چنین خوابی را به تمایل شما برای خوش آمد گویی و پذیرش توصیه هایی از جانب دیگران معنا کرد. این خواب بیانگر این است که شما اخیراً احساس پارانویا (بدگمانی) داشته اید، و علت آن وجود مشکلاتی در بخشی از رابطه­تان بوده است. سعی کنید که خودتان را تسلیم، و به قدرتی ماورایی که از زندگی انسان حفاظت می کند، اعتماد کنید.

یک آینه روح ­زده یا آيینه تسخیر شده

که در خوابتان دیده می شود، با به عهده گرفتن کنترل زندگیتان مرتبط است. آیا از همه ی انرژی خلاقتان در شغلتان استفاده می کنید؟ این خواب بیانگر این است که  تعالی روحی شما خرد شده است. اگر آینه ی سیاه درون خوابتان بر روی یک دیوار قرار دارد این خواب بیانگر لزوم مسئولیت پذیری توسط شماست. اگر آینه در خوابتان رنگ عوض کند، معنای این خواب بدست آوردن کمک های روحی در آینده است. همانطور که ما اخیراً دیده ایم که آینه ها با انعکاس هایی از زندگیمان مرتبط هستند.

دیدن یک آینه ی اصلاح صورت در خواب

تعبیر خواب آینه

نشان دهنده ی این است که شما راهتان را به یک رابطه ی عاشقانه مفید برای شما پیدا خواهید کرد. آرایش کردن در جلوی یک آینه هم به کارهای فداکارانه از سر مهربانی اشاره می کند. همچنین می توان چنین خوابی را به تلاشتان برای مخفی شدن از خود واقعیتان تعبیر کرد.

آینه در خوابتان چه شکلی دارد؟

آینه ها اغلب استفاده می شوند تا بتوانیم به انعکاس خودمان نگاه کنیم.

یک آینه می تواند طیف وسیعی از دکوراسیون و معماری را شامل شود.

اگر آینه یک قاب نقره ای دارد. تعبیر این خواب این است که ثروتی در سر راه شما خواهد بود.

اگر قاب آینه از جنس طلا باشد تعبیر این خواب خلاص شدن شما از دست انرژی های منفی در زندگی است.

انواع مختلفی از آینه ها وجود دارند و هر یک از آینها می تواند در خوابتان دیده شود.

اگر شما یک آيینه ی منحنی ببینید. این آینه به امکان داشتن یک رابطه ی بد در گذشته اشاره می کند.

آینه های منحنی یا خمیده نشانه ی این اند که شما به لذت بردن از احتمالات رابطه ی خود در آینده نیاز دارید.

آینه های جاده ای یا ماشینی:

دیدن یک آینه در یک جاده، برای مثال اگر شما با ماشینتان به عقب حرکت می کنید و به آینه ی عقب ماشینتان نگاه می کنید، تا به شما امکان دیدن ترافیک جاده ای را بدهد، چنین خوابی نشان دهنده ی این است که باید خودتان باشید

آینه ی محدب در نقاط کور جاده های یا تقاطع های بسیار شلوغ استفاده می شود، بنابراین دیدن چنین آینه ای در خوابتان نشان دهنده ی خطری احتمالی است.

دیدن یک تصادف در آینه نشان دهنده ی یک شروع جدید است.

دیدن چیزی که شما را تعقیب می کند از طریق آینه، بیانگر ترس های درونیتان در زندگی است.

آینه های دندان پزشکی در خواب:

دیدن آینه های دندان پزشکی که به وسیله ی یک دندان پزشک در دهانتان استفاده می شود.

نشان دهنده این است که شما باید از سختی های یک رابطه آگاه باشید. این خواب را می توان به یک فرد مذکر یا مونث که بسیار به بدنتان انتقاد دارد نسبت داد، یا چنین خوابی می تواند  نشان دهنده ی خود آگاهی نیز باشد.

این خواب می گوید که کسی باعث می شود که شما احساس خاص بودن بکنید.

این که شما در این رابطه احساس اعتماد ندارید.

دیگران در آینه

احساساتی که شاید حین دیدن آینه های مختلف داشته باشید: نگران درمورد شکستن آینه. آینه های جادویی آینه های ارزویی. آینه ی عقبی که در آن نمی توانید ترافیک پشت سرتان را ببینید. نگاه کردن به انعکاس خودتان در حین خواب. نگران، ناراحتی، احساس مغشوش بودن در زندگی.

شاید در خوابتان…

 • یک آینه را بشکنید.
 • یک آینه بخرید.
 • یک آینه را کادو بدهید یا بگیرید.
 • بر سر تصویرتان در آینه فریاد بکشید.
 • با آینه چیزی ببرید یا کسی را زخمی کنید.
 • در یک خانه آینه­ای به دام افتاده باشید.
 • در خانه­ای خالی از آینه بوده باشید.
 • مت.جه شده باشید که انعکاس شما در آینه با خودتان تفاوت دارد یا شخصی که در آینه به شما نگاه میکند خودتان نیستید.
 • از دیدن کسی در پشت سرتان داخل آینه، مبهوت و وحشت زده شوید.
 • متوجه انعکاس نداشتن چیزی یا کسی در آینه شوید.
 • آینه ی شکسته ای را ببینید.
 • دیوار آینه ای را ببینید.
 • انعکاسی عجیب در آینه ببینید.
 • انعکاس دیگران را در خواب ببینید.
 • آینه آرزوها را ببینید.
 • در خوابتان یک آینه ی سیاه ببینید.
 • در خوابتان دری از جنس آینه ببینید.
 • در خوابتان  یک آینه در حمام ببینید.
 • در خوابتان یک آینه ی ترک خورده ببینید.
 • در خوابتان هیچ انعکاسی در آینه نبینید.
 • یک آینه از جنس نقره یا طلا ببینید.

انواع تعبیر خواب آینه

 • یک توپ دیسکو ببینید که از جنس آینه است.
 • یک آینه ی ماشین ببینید.
 • آینه ی شکسته ای را ببینید.
 • دیوار آینه ای را ببینید.
 • انعکاسی عجیب در آینه ببینید.
 • انعکاس دیگران را در خواب ببینید.
 • آینه آرزوها را ببینید.
 • در خوابتان یک آینه ی سیاه ببینید.
 • در خوابتان دری از جنس آینه ببینید.
 • در خوابتان  یک آینه در حمام ببینید.
 • در خوابتان یک آینه ی ترک خورده ببینید.
 • در خوابتان هیچ انعکاسی در آینه نبینید.
 • یک آینه از جنس نقره یا طلا ببینید.
 • یک توپ دیسکو ببینید که از جنس آینه است.
 • یک آینه ی ماشین ببینید.

تغییرات مثبتی رخ میدهد اگر…

 • آینه ای را به عنوان هدیه دریافت کنید.
 • به دختری یک آینه بدهید.
 • پیر شدنتان را در آینه مشاهده کنید.

خوابتان با سناریوهای زیر در زندگی ارتباط دارد…

 • احساسات و عواطف.
 • حس خستگی یا تا آخرین نفس دنبال کردن.
 • شاد نبودن با تصویر بدنتان.
 • به دنبال تغییر یا راه حلی بودن.
 • راضی بودن.
 • شادی.

توصیه های پس از دیدن خواب آینه: بیشتر به خود و اهدافتان در زندگی فکر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *