خلاصه کتاب کیمیاگری : Alchemy

  مشخصات کتاب عنوان: Alchemy: The Surprising Power of Ideas That Don’t Make Sense نویسنده: Rory…

خلاصه کتاب فروشنده سریع : Agile Selling

مشخصات کتاب عنوان: Agile Selling: Get Up to Speed Quickly in Today’s Ever-Changing Sales World نویسنده:…

خلاصه کتاب حسابداری آسان : Accounting Made Simple

مشخصات کتاب عنوان: Accounting Made Simple: Accounting Explained in 100 Pages Or Less نویسنده: Mike Piper…

خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا: Age of propaganda

مشخصات کتاب عنوان: Age of propaganda نویسنده: Anthony Pratkanis سال انتشار: ۲۰۰۱ مقدمه چطور پروپاگاندا را…

خلاصه کتاب A / B Testing : کتاب تست آ/ب

مشخصات کتاب عنوان: A / B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers…

خلاصه کتاب ۱۰ روز تا تندخوانی و مطالعه سریع

مشخصات کتاب عنوان ۱۰ Days to Faster Reading: Jump-Start Your Reading Skills with Speed reading نویسنده…

خلاصه کتاب See You on the Internet : خودتان را در اینترنت ببینید

مشخصات کتاب عنوان: See You on the Internet: Building Your Small Business with Digital Marketing نویسنده:…

خلاصه کتاب Internet Lead Generation : قانون ۸۰/۲۰ برای نسل اینترنت

مشخصات کتاب: عنوان:     ۸۰/۲۰ Internet Lead Generation: How a Few Simple, Profitable Strategies Can…

خلاصه کتاب A World Gone Social : جهان اجتماعی می‌شود

مشخصات کتاب: عنوان: A World Gone Social: How Companies Must Adapt to Survive نویسنده: Mark Babbitt…

خلاصه کتاب A Better World, Inc : جهان بهتر و کمپانی‌های بزرگ

مشخصات کتاب: نویسنده: Alice Korngold سال انتشار: ۲۰۱۴ مقدمه: کمپانی‌ها چگونه از حل مشکلات جهان سود…