اسکرین شات در آیپد : چگونه در آیپد (iPad) اسکرین شات بگیریم؟

نحوه اسکرین شات در آیپد و آیپد پرو و نحوه شات گرفتن در آیپد، آیپد مینی…