اسپلیت اسکرین ایپد :‌ روش فعال کردن تقسیم صفحه در IOS

اسپلیت اسکرین ایپد چگونه فعال می شود؟ نحوه فعال سازی دو برنامه همزمان در ایپد چیست؟…