ارتباط بین سرطان تخمدان و افزایش وزن

نشانه‌های سرطان تخمدان شامل ورم شکم و نفخ است که هر دو آن‌ها ممکن است با…