حذف برنامه از آیفون : آموزش حذف کردن برنامه ها از گوشی

چطور برنامه های آیفون را از این گوشی حذف کنیم ؟ راه حذف برنامه ها از…