تعبیر خواب یخ : انواع تعبیر یخ و برف در خواب

تعبیر خواب یخ و برف چه معنایی دارد؟ دیدن ترس از یخ زدگی و سر خوردن…