تخم مرغ سفید یا قهوه ای: ۶ نکته در زمان خرید تخم مرغ

خیلی از مردم رنگ تخم‌مرغ برایشان مهم است. بعضی‌ها معتقدند تخم‌مرغ‌های قهوه‌ای سالم‌تر و طبیعی‌تر هستند،…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);