ترن تیبل : چگونه ترن تیبل (turntable) را به لپ تاپ وصل کنیم؟

ترن تیبل چیست؟ کاربرد turntable چه چیزی می باشد؟ چگونه می توانیم آن را به لپ…