تعبیر خواب کیف مدرسه

کسی یک کیف مدرسه را می‌دزدد دیدن کیف مدرسه با کتاب در خواب گم کردن کیف…

تعبیر خواب کیف سنگین و انواع دیدن آن در خواب

اگر نمیتوانید کیف سنگینی را بلند کنید روی زمین کشیدن کیف سنگین در خواب کیف پر…

تعبیر خواب ساک ورزشی در موارد مختلف به صورت کامل

ساک ورزشی مختلف را باز کردید یک ساک ورزشی را حمل می‌کنید اگر در خواب ساک…

تعبیر خواب چمدان : انواع دیدن چمدان در خواب

تعبیر خواب چمدان به صورت کامل قفل کردن چمدان در خواب پر کردن چمدان در خواب…

تعبیر خواب ساحل

تماشای غروب و طلوع آفتاب در ساحل ساحل در شب راه رفتن در ساحل سنگی آفتاب…

تعبیر خواب چوب بامبو : دیدن بامبو در خواب نماد چیست

صندلی یا هر مبلمان دیگری که از بامبو ساخته شد بامبوی شانس در خواب خانه ای…

تعبیر خواب سبزیجات : کیسه سبزیجات و تعابیر آن

تعبیر خواب سبزیجات دیدن خواب هویج سیب زمینی در خواب خرید سبزیجات از سوپرمارکت و تعبیر…

تعبیر خواب تنباکو یا شاهدانه + کیسه تنباکو

اجساس کنید که ممکن است چیزی که حمل میکنید خطرناک باشد خریدن تنباکو حمل یک کیسه…

تعبیر خواب کیسه گندم در مزرعه به صورت کامل

کیسه های گندم در مزرعه کیسه های گندم شما پاره شده اند یک کیسه گندم را…

تعبیر خواب امتحان : امتحان دادن و انواع امتحان

تعبیر خواب امتحان امتحان ادبیات امتحان ریاضی اگر دانش آموز باشید و خواب امتحان ببینید اگر دانش…