قابلیت چند صفحه در اندروید : چگونه حالت تقسیم صفحه را فعال کنید؟

قابلیت چند صفحه در اندروید چیست و چگونه می توانیم حالت تقسیم صفحه یا اسپلیت اسکرین…

اسپلیت اسکرین ایپد :‌ روش فعال کردن تقسیم صفحه در IOS

اسپلیت اسکرین ایپد چگونه فعال می شود؟ نحوه فعال سازی دو برنامه همزمان در ایپد چیست؟…