تعبیر خواب تقلید کردن + تعبیر خواب بدلیجات

تعبیر خواب تقلید کردن و دیدن بدلیجات در خواب نشانه چیست؟ ناراحت شدن از تقلید کردن…