تمیز کردن دستگاه گریل : چگونه دستگاه گریل را تمیز کنیم؟

دستگاه گریل را چگونه تمیز کنیم ؟‌ تمیز کردن دستگاه گریل برقی و تمیز کردن گریل…