درمان آستیگمات چشم + ایا استیگمات درمان میشود؟

آستیگماتیسم بر خلاق سایر مشکلات بینایی، در اوایل زندگی فرد شروع می‌شود. در این مطلب درباره…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);