آیا چاقی به دوران کودکی مرتبط است؟ / عادت‌های کودکی که می‌تواند موجب چاقی شود

استرس در کودک چه تاثیری بر چاقی او در بزرگسالی می گذارد؟ چه عاداتی در کودکان…