آموزش ریستور ویندوز ۱۰ : چطور ویندوز را ریست کنیم؟

چطور می توانیم از تنظیمات ریست ویندوز استفاده کنیم؟ آموزش ریستور ویندوز ۱۰ و راه های…