عوامل خطر سرطان پوست : شرایط ایجاد سرطان پوست

عوامل خطر سرطان پوست چه چیزهایی هستند؟ عوامل مختلف ژنتیک و محیطی سرطان چه چیزهایی هستند؟…

۱۰ رایج ترین عوامل سرطان پوست + راه های جلوگیری

تقریباً بروز همه‌ی انواع سرطان پوست با اشعه‌ی ماوراء بنفش خورشید در ارتباط است. اشعه‌ی ماوراءبنفش…

۱۲ نشانه سرطان پوست که معمولا نادیده گرفته می‌شوند

۱. تغییر شکل خال‌های پوستی بیشتر افراد وقتی حرف از سرطان پوست می‌شود به دنبال خال‌های…

سرطان پوست می‌تواند سرطان های بعدی را پیش بینی کند

به استناد یک مطالعه جدید، افرادی که نشانه‌های چندگانه یک نوع رایج از سرطان پوست را…