چطور باکتری‌های دهان می‌توانند به ریه‌های‌تان آسیب بزنند؟

تحقیقات جدیدی که در ژورنال mSphere چاپ شده است به بررسی اثرات بهداشت ضعیف دهان و…