درمان طب سنتی نفخ ، سوزش سر دل، دندان قروچه و سکسکه

  نفخ    تجربه نفخ بعد از خوردن وعده های غذایی در معده و روده یکی…