تعبیر خواب قالیچه پرنده + تعبیر قالیچه پرنده

یک قالیچه جادویی معمولاً به هوا برمی خیزد. تعبیر خواب قالیچه پرنده و سوار شدن به…