باز کردن قفل آیفون : چطور قفل ایفون را بدون کد پشتیبان باز کنیم؟

چطور می توانیم قفل ایفون را بدون کد پشتیبانی بشکنیم؟ باز کردن قفل آیفون در IOS…