خلاصه کتاب A / B Testing : کتاب تست آ/ب

مشخصات کتاب عنوان: A / B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers…

خلاصه کتاب See You on the Internet : خودتان را در اینترنت ببینید

مشخصات کتاب عنوان: See You on the Internet: Building Your Small Business with Digital Marketing نویسنده:…

خلاصه کتاب Internet Lead Generation : قانون ۸۰/۲۰ برای نسل اینترنت

مشخصات کتاب: عنوان:     ۸۰/۲۰ Internet Lead Generation: How a Few Simple, Profitable Strategies Can…

خلاصه کتاب A World Gone Social : جهان اجتماعی می‌شود

مشخصات کتاب: عنوان: A World Gone Social: How Companies Must Adapt to Survive نویسنده: Mark Babbitt…

خلاصه کتاب A Better World, Inc : جهان بهتر و کمپانی‌های بزرگ

مشخصات کتاب: نویسنده: Alice Korngold سال انتشار: ۲۰۱۴ مقدمه: کمپانی‌ها چگونه از حل مشکلات جهان سود…