جلوگیری از انتقال کرونا در ماشین شخصی یا اسنپ و آژانس

در حالی که مرکز کنترل بیماری‌های عفونی آمریکا در اطلاعیه‌ای از شهروندان این کشور خواسته است…