نمایش فایل های مخفی در اندروید + روش بدون نیاز به اپلیکیشن

نمایش فایل های مخفی در اندروید چگونه است؟ دیدن فایل های مخفی در اندروید بدون برنامه…