نفخ بعد از زایمان چیست + ۴ دلیل بی اختیاری دفع گاز پس از زایمان

دفع گاز پس از زایمان یا نفخ بعد از زایمان به شرایطی گفته می‌شود که زن…