چه مقدار نمک برای قلب مضر است؟

نمک زیاد برای شما مضر است، به‌ویژه به این دلیل که با ریسک فزاینده‌ی مشکلات قلبی…