خلاصه کتاب ۱۰ روز تا تندخوانی و مطالعه سریع

مشخصات کتاب عنوان ۱۰ Days to Faster Reading: Jump-Start Your Reading Skills with Speed reading نویسنده…