۱۳ گفتاورد هوشمندانه از وارن بافت، بزرگترین سرمایه گذار تمام دوران ها

وارن بافت یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تاریخ است. ثروت خالص برآورد شده‌ی او نزدیک به ۷۷…