ضبط از صفحه نمایش با پاورپوینت :‌ آموزش اسکرین شات و فیلم از صفحه

راه های گرفتن اسکرین شات و ضبط از صفحه نمایش با پاورپوینت . چگونه در کامپیوتر…