طرز تهیه و روش پخت پنکیک

سطح: آسانزمان آماده‌سازی: ۱۰ دقیقهزمان پخت: ۱۲ دقیقهتعداد: ۴ نفر مواد اولیه: یک و نیم فنجان…