روش خواباندن گوشت مرغ در آب و نمک

روش خواباندن گوشت مرغ در آب و نمک

خواباندن گوشت در آب و نمک قبل از پخت یک روش مؤثر برای افزایش رطوبت و لطافت گوشت پیش از کباب کردن است. این کار برای گوشت مرغ بسیار مهم ....