نگاهی به «ماجرای نیمروز 2» آخرین ساخته محمدحسین مهدویان/ نقد و بررسی ماجرای نیمروز: رد خون

نگاهی به «ماجرای نیمروز 2» آخرین ساخته محمدحسین مهدویان/ نقد و بررسی ماجرای نیمروز: رد خون

  مجله سرگرمی نیمروز:  «رد خون» به عنوان قسمت دوم «ماجرای نیمروز» چند قدم از قسمت اول آن عقبتر است. ظاهرا قرار است ماجرای جدیدی در برهه دیگری از تاریخ معاصر رخ ....