چگونه با گرانی شیرخشک و پوشک بچه دار شویم؟

چگونه با گرانی شیرخشک و پوشک بچه دار شویم؟

در ماه‌های گذشته، موج‌گرانی، زودتر ازآنچه که انتظار می‌رفت، به همه فروشگاه‌ها سر کشید. لباس‌های کوچک نوزادی، گران شد و والدینی که برای خرید سیسمونی کامل به مغازه پا گذاشته ....